Herijking Utrechts Sportakkoord

Sinds de ondertekening op 5 juli 2019 is er door een groot aantal partijen gewerkt aan de ambitie van het Utrechts Sportakkoord “Iedereen in Utrecht kan sporten en bewegen op zijn haar niveau”.

 

Met de ondertekening van Hoofdlijnen Sportakkoord II “Sport versterkt” op 14 december 2022 door de vier strategische partners: Ministerie van VWS, NOC*NSF, VNG/VSG en POS is het vervolg ingeluid.

Dit betekent dat we een start maken voor een vernieuwd sportakkoord voor de gemeente Utrecht.

Op 27 en 28 maart werden hiervoor twee bijeenkomsten georganiseerd waarin zowel werd teruggeblikt op de afgelopen periode als ook de eerste ambities en ideeën werden gedeeld over dit nieuwe sportakkoord voor de gemeente Utrecht. In gesprek werd vervolgens waardevolle input opgehaald voor het nieuwe Utrechtse Sportakkoord.

De vorming van dit plan kent een strakke planning:

  • januari / februari: kaders bepalen vanuit gemeente en trekkers
  • 27 en 28 maart: bijeenkomsten met betrokkenen voor ophalen input
  • april/mei: uitwerking concept versie Utrechtse Sportakkoord II
  • 16 mei: online meeting update concept versie voor betrokkenen
  • mei/juni: voorleggen aan wethouder sport en gemeenteraad
  • <30 juni: indienen bij VSG
  • juli: ondertekening Utrechts Sportakkoord II

 

Iedereen die betrokken is bij sporten en bewegen, waaronder uiteraard ook de lokale sportaanbieders en betrokkenen vanuit onderwijs, zorg en welzijn is van harte welkom om mee te denken over deze ambities van het Utrechts Sportakkoord. Meer weten hierover? Neem dan contact op via info@sportakkoordutrecht.nl

Utrechts Sportakkoord brengt iedereen in beweging!

Op 5 juli 2019 hebben meer dan 100 partijen hun handtekening onder het Utrechts Sportakkoord.

Drieënhalf jaar verder de teller op meer dan 150 ondertekenaars die allemaal de ambitie onderschrijven om iedereen in Utrecht te laten sporten en bewegen. Veel van deze partijen hebben zich de afgelopen jaren ook ingezet om vanuit de vier thema’s – (1) vitale aanbieders, (2) positief sportklimaat, (3) inclusief sporten en bewegen en (4) topsport en talentontwikkeling – invulling te geven aan het Utrechts Sportakkoord.

Er zijn in de tussentijd mooie resultaten geboekt. Zo is sinds de start van het Utrechts Sportakkoord zo’n 300 keer een aanvraag gedaan voor een challenge sportaanbieder. Mede dankzij dit stimuleringsbudget van €750 kregen sportaanbieders een steuntje in de rug bij de realisatie van hun plannen en ideeën. Deze subsidie werd onder meer ingezet voor waardering vrijwilligers, opzetten nieuw aanbod, werven nieuwe leden, opstellen toekomstvisie, innovatie en promotie. Bovendien kon deze financiële ondersteuning sinds het 4e kwartaal van 2020 ook ingezet worden voor de tegemoetkoming van extra kosten die clubs maakten vanwege alle coronamaatregelen. Zo’n tiental clubs maakten gebruik van deze mogelijkheid.

Ook de challenge alliantie – waarin samen wordt gewerkt aan grootsere plannen – heeft meerdere partijen op weg geholpen. Zo werken USV Hercules en Vechtzoom samen aan een positief sportklimaat, worden via de Challenge 030 jongeren uitgedaagd in een sportieve competitie, houdt The Colosseum Gym jongeren op het rechte pad, staat bij het traject van UZSC enTurn4U in samenwerking met YAAP het thema sportplezier centraal en brengt het platform InviPlay sporters samen. 

Lees ook

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Utrecht, de sportieve talentstad van Nederland!