Herijking Utrechts Sportakkoord

Sinds de ondertekening op 5 juli 2019 is er door een groot aantal partijen gewerkt aan de ambitie van het Utrechts Sportakkoord “Iedereen in Utrecht kan sporten en bewegen op zijn haar niveau”.   Met de ondertekening van Hoofdlijnen Sportakkoord II “Sport versterkt” op 14 december 2022 door de vier strategische partners: Ministerie van VWS, […]

Utrecht, de sportieve talentstad van Nederland!