Het Utrechtse Sportakkoord bestaat uit 13 speerpunten die we in gezamenlijkheid met uiteenlopende Utrechtse partners willen realiseren. Geef hierboven aan bij welk(e) speerpunt(en) jouw (sport)organisatie een rol kan/wil spelen en zich samen met andere partijen wil verbinden. (meerdere keuzes mogelijk)
Geef hiernaast een korte omschrijving van jullie organisatie en waarom jullie het Utrechts Sportakkoord ondertekenen. Deze tekst wordt mogelijk geplaatst op de website en social media.