Nieuw Sportakkoord zet in op sociaal veilig sporten

De Utrechtse sportwereld presenteerde het Utrechtse Sportakkoord II tijdens de 030 Sport Meet-up op 20 september. Met de titel “Samen Sterker” versterken sportaanbieders de huidige samenwerking tussen partners in de Utrechtse sportwereld. De thema’s ‘maatschappelijke meerwaarde van sport’, ‘sociaal veilige sport’ en ‘vaardig in bewegen’ krijgen extra aandacht in het nieuwe Sportakkoord. 

 “Met het nieuwe sportakkoord willen we sport een belangrijkere rol geven in onze samenleving. Dit doen we door te investeren in sportaanbieders en sportinitiatieven en meer aandacht te besteden aan een positieve sportcultuur. We starten met een beweegprogramma in het onderwijs, een ‘Plan van Aanpak Sociaal Veilige Sport’ met een antidiscriminatie protocol dat sportaanbieders kunnen gebruiken.” aldus wethouder Eva Oosters. “Het eerste Sportakkoord, dat liep van 2019-2023, leidde al tot mooie samenwerkingen: van nieuw sportaanbod voor vluchtelingen tot jongeren die zelf verantwoordelijk werden voor hun eigen sportactiviteiten. Deze activiteiten zijn nu niet meer weg te denken uit de stad.” 

Het Utrechtse Sportakkoord werd tijdens de 030 Sport Meet-up gepresenteerd omdat dit dé avond is waar het Utrechtse sportseizoen wordt afgetrapt. Op deze avond gaf Utrechter Jimmy van der Lee een korte demonstratie in vrij bewegen. Met een achtergrond in dans, fitness, calisthenics, yoga, vechtsport, movement en freerunnen lanceerde hij het Utrechtse Sportakkoord II op feestelijke wijze, met als missie om heel Utrecht op een natuurlijke manier in beweging te brengen. 

Met het nieuwe sportakkoord willen we sport een belangrijkere rol geven in onze samenleving. Dit doen we door te investeren in sportaanbieders en sportinitiatieven en meer aandacht te besteden aan een positieve sportcultuur.

Ambities

Het Utrechtse Sportakkoord ‘Samen sterker’ draagt bij aan drie grote nationale ambities: het verbeteren van de voorwaarden om met plezier te kunnen sporten en bewegen, meer mensen aanzetten om te sporten en te bewegen en een bijdrage leveren aan maatschappelijke doelen zoals het bestrijden van eenzaamheid, kansenongelijkheid en het bevorderen van gezondheid. Enkele nieuwe acties om deze doelen te bereiken zijn onder andere: werving van kwalitatief goede vrijwilligers en meer beweegmomenten op scholen.

 

Ook wil het Utrechtse Sportakkoord sport meer zichtbaar maken in de samenleving door te investeren in topsportcompetities, de maatschappelijke betrokkenheid van sportaanbieders en sportinitiatieven te vergroten en aandacht te besteden aan een positieve sportcultuur. “Een belangrijke voorwaarde is dat we dit samen doen, samen in de sport, maar zeker ook samen met de wijk. Ook aansluiting vinden in wat er in de wijken al gebeurt past bij de Utrechtse manier waarop we samen sterker staan!”, aldus Joscha de Vries, directeur SportUtrecht.

Versterking van de sport

Met het Utrechtse Sportakkoord II wordt ook de subsidie Utrechts Sportakkoord aangepast. Vanaf 2024 stelt de gemeente een maximaal bedrag in van €25.000 voor de subsidie voor samenwerkingen, waardoor de gemeente meer projecten kan ondersteunen. Bovendien verhoogt de gemeente de subsidie voor het aangepast sportaanbod naar €3.500 per jaar en geeft de gemeente aanbieders met meerdere vormen van aangepast sportaanbod de mogelijkheid om voor de verschillende onderdelen subsidie aan te vragen. Ook de kleinste subsidie voor sportaanbieders wordt verhoogd naar €850.

Samenwerking

Het Utrechts Sportakkoord is een samenwerking tussen sportaanbieders, maatschappelijke organisaties, initiatiefnemers, zorg- en welzijnsorganisaties, het onderwijs, SportUtrecht en gemeente om de doelen te bereiken. In totaal zijn er al meer dan 150 organisaties die zich inzetten voor een of meer doelen van het Utrechts Sportakkoord. 

Vragen? Neem dan contact op via info@sportakkoordutrecht.nl

Lees ook

Deel dit bericht

Utrecht, de sportieve talentstad van Nederland!