Nieuwsberichten

Updates over het Utrechts Sportakkoord

Evenement

Webinars Nationale Sportweek

NOC*NSF, NL Actief en de gezamenlijke sportbonden organiseren tijdens de Nationale Sportweek  een aantal (kosteloze) webinars. Tijdens deze online kennissessie worden sportorganisaties, samen met een

Evenement

Trainingen Pedagogisch Handelen

Als een verdieping op de vreedzame school en de vreedzame wijk, vinden er in de maanden september en oktober trainingen voor het pedagogisch handelen binnen

Ondertekenaar

Nieuwe ondertekenaar: LABC Triathlon

De uitbreiding van het Utrechts Sportakkoord met het nieuwe thema topsport en talentontwikkeling heeft wederom geleid tot een nieuwe ondertekenaar: LABC Triatlon LABC Triathlon Stichting