Challenge sportaanbieders kan ook worden ingezet voor tegemoetkoming kosten coronamaatregelen

Gemeente Utrecht komt sportclubs tegemoet die financiële schade hebben opgelopen door de uitbraak van het coronavirus.

Veel sportclubs hebben te maken met het langdurig wegvallen van inkomsten, door het moeten staken van activiteiten of deze maar in beperkte mate door te laten gaan. Met deze steunmaatregelen kunnen de sportclubs doorgaan met hun (herziene) activiteiten. Zo wil Utrecht het sportaanbod in alle wijken zoveel mogelijk behouden. De gemeente bood in het voorjaar sportclubs al eerder noodsteun door de kosten voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties niet in rekening te brengen.

Maarten van Ooijen, wethouder sport: “Sinds de komst van het coronavirus hebben sportclubs het moeilijk. Denk aan binnensportactiviteiten die buiten moeten plaatsvinden of het stilleggen van de competitie en trainingen voor volwassenen. Clubs hebben grote zorgen over hun voortbestaan. Sport brengt plezier, brengt mensen bij elkaar, helpt talenten te ontwikkelen en biedt veel mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. En vooral in deze moeilijk tijd biedt sport mensen afleiding en ontspanning. Daarom willen we de sportclubs noodsteun bieden.”

De noodsteun voor sportclubs is verdeeld over drie mogelijkheden:

  • Vanuit het Utrechts Sportakkoord is het mogelijk om eenmalig een tegemoetkoming aan te vragen voor de kosten om veilig en verantwoord te kunnen sporten, zoals voor bewegwijzering en desinfectiemiddelen (zie ook toelichting in kader)
  • De mogelijkheid om voor de nieuwe periode waarover de huurkosten voor het gebruik van de sportaccommodatie in rekening worden gebracht een aanvraag te doen om deze kwijt te schelden
  • Een subsidieaanvraag te doen voor financiële steun om de liquiditeit van de sportclub voldoende op orde te houden.  

Sportclubs met gemeentelijke steun
De noodsteun is in eerste instantie gericht op sportclubs die al (deels) afhankelijk zijn van gemeentelijke steun: ze maken gebruik van een gemeentelijke sportaccommodatie tegen een gereduceerd tarief, ontvangen subsidie, krijgen ondersteuning vanuit SportUtrecht of hebben een buurtsportcoach toegekend gekregen. Daarnaast kan het college een uitzondering maken voor sportaanbieders die essentieel onderdeel uitmaken van de Utrechtse sportinfrastructuur. De noodsteun kan aangevraagd worden als de verschillende Rijksregelingen onvoldoende zijn om de sportclub overeind te kunnen houden.

De noodsteun is een uitwerking van de financiële ondersteuning voor essentiële voorzieningen die in de kaderbrief aan de gemeenteraad is gestuurd, en die verder is uitgewerkt in de programmabegroting 2021.

Wanneer is een sportaanbieder een sportclub
Een sportaanbieder wordt als sportclub gezien als deze geen winst maakt tenzij de winst ten goede komt aan de kernactiviteit van de organisatie. Het kan een vereniging zijn, een stichting, of andere rechtspersoon of natuurlijk persoon die sportactiviteiten aanbiedt gericht op groepsactiviteiten. De activiteiten stimuleren behalve gezondheidsbevordering ook ontmoeting, en worden voornamelijk georganiseerd op vrijwillige basis.

Toelichting aanvraag challenge sportaanbieders via Utrechts Sportakkoord

Heb je als sportaanbieder extra kosten gemaakt voor het coronaproof organiseren van de sport? Bijvoorbeeld aanschaf van communicatiemiddelen zoals borden en posters, hygiënische handgel, hekken en regenbestendig stoepkrijt om looproutes aan te geven. Via de challenge sportaanbieders kan je eenmalig een financiële tegemoetkoming aanvragen van maximaal €750. Aandachtspunten bij deze aanvraag:

  • Het gaat om een beperkte subsidie van maximaal € 750 per sportaanbieder per jaar.
  • De challenge kan gedurende het hele jaar worden aangevraagd. Let op: wel kan er maar 1 keer per jaar een challenge sportaanbieder worden ingediend.
  • De aanvraag valt onder de challenge sportaanbieders – speerpunt vitale aanbieders. Deze tegemoetkoming in de genoemde kosten draagt immers bij aan de vitaliteit van sportaanbieders, waar het Utrechts Sportakkoord voor bedoeld is.
  • Geef bij de aanvraag een korte omschrijving van de genomen maatregelen en kosten die genomen zijn om de sport coronaproof te organiseren.

Download hier format om te gebruiken voor deze aanvraag.

Vragen of ondersteuning nodig?
Neem voor vragen contact op met inlichtingen@sportutrecht.nl

Meer weten over sport en corona?
Check website sportutrecht.nl

Lees ook

Deel dit bericht

Utrecht, de sportieve talentstad van Nederland!