Sportakkoord

Wat is het Utrechts Sportakkoord II?

Utrechts Sportakkoord II

Het Utrechtse Sportakkoord ‘Samen sterker’ draagt bij aan drie grote nationale ambities: het verbeteren van de voorwaarden om met plezier te kunnen sporten en bewegen, meer mensen aanzetten om te sporten en te bewegen en een bijdrage leveren aan maatschappelijke doelen zoals het bestrijden van eenzaamheid, kansenongelijkheid en het bevorderen van gezondheid. Enkele nieuwe acties om deze doelen te bereiken zijn onder andere  inzetten op kwalitatief goede vrijwilligers en meer beweegmomenten op scholen. 

 

Ook wil het Utrechtse Sportakkoord II sport meer zichtbaar maken in de samenleving door te investeren in topsportcompetities, de maatschappelijke betrokkenheid van sportaanbieders en sportinitiatieven te vergroten en aandacht te besteden aan een positieve sportcultuur.

Drie ambities

Hieronder de ambities van het Utrechts Sportakkoord II die weergeven wat de partners samen willen bereiken om de sport te versterken.

Het fundament op orde brengen betekent dat de voorwaarden om te kunnen sporten en bewegen en daaraan plezier te beleven worden verbeterd. Het gaat dan over de mensen, organisaties, cultuur en materiële voorzieningen in de sport. Dit betekent investeren om sportaanbieders kwalitatief te versterken, zodat zij toegankelijk zijn en een veilig sportklimaat bieden voor iedereen.

Het doel is dat meer mensen zich aangesproken en uitgenodigd voelen om te sporten, te bewegen en sport te beleven. Dit kan worden bereikt door belemmeringen zoveel mogelijk te verminderen, mensen te stimuleren en meer succesverhalen te delen.

Sport geeft de samenleving energie, plezier, inspiratie en zingeving en draagt bij aan maatschappelijke doelen zoals het bestrijden van eenzaamheid, kansenongelijkheid en het bevorderen van gezondheid.

Contact

Neem contact op voor meer informatie

Wil je meer weten over het Sportakkoord? Neem contact met ons op! 

Utrecht, de sportieve talentstad van Nederland!