Challenges

Maak gebruik van het stimuleringsbudget!

Challenges

Subsidiemogelijkheden

Het Utrechts Sportakkoord is een kans om een impuls te geven aan de samenwerking met de partners in de stad. Het realiseren van de ambities en doelstellingen van dit akkoord vinden plaats in de vorm van challenges.

Challenges zijn vragen en uitdagingen binnen één of meer van de speerpunten waarbij de partners van het Utrechts Sportakkoord worden uitgedaagd om hun expertise en ervaring in te zetten om tot een invulling of oplossing te komen.

Het streven is samenwerking tussen verschillende partners.

Er zijn vier challenges:

  1. Challenge Sportaanbieders
  2. Challenge Alliantie
  3. Challenge Buurtsportcoach Sportakkoord
  4. Challenge Aangepast Sporten

Aan deze challenges zijn verschillende subsidiebedragen, criteria en aanvraagtermijnen gekoppeld. Kijk bij de challenge voor de juiste informatie.

Voor sportaanbieders die op de club aan de slag willen met een activiteit die bijdraagt aan een van de deelthema’s van het Utrechts Sportakkoord.

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om activiteiten als het opzetten van nieuw of laagdrempelig sportaanbod, waarderen of werven van vrijwilligers, promoten van de sport, vergroten van de ouderbetrokkenheid, opstellen van toekomstplan of aanstellen vertrouwenscontactpersoon. Dit is slechts een greep uit de mogelijke activiteiten waarvoor je subsidie kan aanvragen.

Je kunt een activiteit uit het overzicht kiezen of zelf een activiteit bedenken waarvoor je een tegemoetkoming ontvangt.

Aanvraagperiode: Doorlopend. Je kunt gedurende het hele jaar starten met jouw activiteit en een aanvraag indienen.

Maximale tegemoetkoming: € 750 per jaar

Let op: Je kunt maar één keer voor dezelfde activiteit subsidie aanvragen. De deadline voor 2023 is 30 juni 2023. 

Heb je een goed idee voor een project of activiteit die aansluiten bij een van de deelthema’s uit het Utrechts Sportakkoord, dan kun je subsidie aanvragen. 

Om in aanmerking te komen voor de subsidie geldt:

  • Je moet met minimaal 1 andere partij samenwerken.
  • Er is cofinanciering nodig; een financiële bijdrage van een ander (niet gemeentelijk!) fonds of inzet van professionals van de organisaties waarmee je samenwerkt, of vrijwilligersinzet van de sportclub.
  • De looptijd van de challenge is maximaal 24 maanden.
  • Je hebt een advies nodig van één van de trekkers van het sportakkoord.


Aanvraagperiode:
 Er zijn voor 2023 twee deadlines voor het indienen van een aanvraag: 15 januari en 15 mei.

Beschikbaar budget: € 55.000 per ronde / deadline. 

Let op: Je kunt maar één keer per twee kalenderjaren subsidie aanvragen tijdens de periode van het sportakkoord. Voor het thema topsport en talentontwikkeling is ruimte voor 1 challenge per jaar. Het beschikbare budget is mede afhankelijk van aanvragen uit eerdere ronde.

Overige Challenges

Naast de challenge voor sportaanbieders en de challenge alliantie worden er ook nog andere challenges door het sportakkoord ondersteund. Voor deze twee challenges gelden echter andere richtlijnen.

Challenge Buurtsportcoach Sportakkoord

Met de challenge buurtsportcoach sportakkoord kunnen organisaties een bijdrage aanvragen voor de loonkosten van een buurtsportcoach die zich inzet om sport en zorg en/of welzijn te verbinden. Met deze challenge kan maximaal 40% van de loonkosten van de buurtsportcoach gesubsidieerd worden, de rest komt uit cofinanciering van de aanvrager, andere organisaties of aanvullende fondsen.

Challenge Aangepast Sporten

Bied je aangepast sporten en bewegen aan in Utrecht, voor mensen met een beperking of chronische aandoening? Dan maak je vaak extra kosten om de activiteiten uit te voeren. Met de challenge aangepast sporten kun je een subsidieaanvraag doen voor een bijdrage aan de meerkosten die je maakt. Voor vragen kun je ook terecht bij de consulenten aangepast sporten van SportUtrecht.

Deadline aanvraagperiode:  15 oktober

Maximale tegemoetkoming: € 2.500

Utrecht, de sportieve talentstad van Nederland!