Ondertekenaars

Deze organisaties ondersteunen het Utrechts Sportakkoord

De ondertekenaars van het Utrechts Sportakkoord

Iedereen in Utrecht kan sporten en bewegen

Utrechtse sportclubs, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven zijn een belangrijke partners in het realiseren van de speerpunten, zodat iedere Utrechter die dat wil, kan sporten en bewegen. Bekijk hieronder welke het akkoord hebben ondertekend en daarmee een rol in het behalen van één of meerdere speerpunten wil betekenen. 

Onderteken ook het Utrechts Sportakkoord

Draagt jouw organisatie de sport een warm hart toe? Vinden jouw medewerkers en/of (bestuurs)leden het leuk mee te denken én doen om meer mensen in Utrecht in beweging te brengen en/of zich in te zetten voor topsport of talentontwikkeling?

Sluit je dan aan bij het Utrechts Sportakkoord en zet ook je handtekening!

Utrecht, de sportieve talentstad van Nederland!