Utrechts Sportakkoord II

Samen sterker

Utrechts Sportakkoord II

Sinds de start van het Utrechts Sportakkoord in 2019 hebben meer dan 150 organisaties samengewerkt aan een veilig, inclusief en sportief sportklimaat in Utrecht.

Met het Utrechts Sportakkoord II worden de drie ambities van het Landelijk Sportakkoord II 'Sport versterkt' omarmd, aangepast op de Utrechtse situatie. Het doel is om sportaanbieders te versterken voor een veilige en toegankelijke sportomgeving, een positieve sportcultuur te bevorderen en sport breder toegankelijk te maken met een grotere maatschappelijke betekenis.

Dankzij het Utrechts Sportakkoord I zijn al mooie resultaten geboekt. Met dit Sportakkoord II worden de krachten van alle ondertekenaars en andere partners opnieuw gebundeld om de komende jaren de drie ambities van het Landelijk Sportakkoord waar te maken. Alleen door samenwerking kan de kracht van sport nog beter benut worden!

Utrechts Sportakkoord II

🏁 Het Utrechts Sportakkoord is gestart in 2019.

🤝 Meer dan 150 organisaties werken samen voor een veilige en sportieve sfeer in Utrecht.

🎯 Het doel is om sportaanbieders te helpen en sport voor iedereen toegankelijk te maken.

🏆 Het Utrechts Sportakkoord heeft al veel bereikt.

🤝 Alle partners werken samen om de doelen van het Landelijk Sportakkoord te bereiken.

Utrecht, de sportieve talentstad van Nederland!