Samen naar een positief sportklimaat

Plezier in presteren met YAAP

De sportpsychologen van YAAP hebben een financiële bijdrage aangevraagd, en toegezegd gekregen, vanuit het Utrechts Sportakkoord. De komende twee jaar gaan zij samen met Utrechtse turnvereniging Turn4U en zwem- en waterpolovereniging UZSC een traject aan onder de noemer ‘Plezier in Presteren’. YAAP: ‘Met ‘plezier’ wordt niet bedoeld dat het altijd maar licht en gemakkelijk is. Soms kun je juist plezier halen uit de zware en minder aangename trainingen, door het gevoel van genieten en voldoening dat het achteraf oplevert.’ 

Ook de aangesloten verenigingen merken dat in de praktijk spelplezier niet altijd even makkelijk te realiseren is. Te vaak nog komt het voor dat kinderen het plezier in het sporten verliezen of verder worden gepusht dan ze zelf zouden willen. Of het nou gaat om schreeuwende ouders langs het veld of het feit dat kinderen een project worden van ouders en/of trainers, waardoor het gaat van ‘presteren mag’ naar ‘presteren moet’. Dit leidt tot veel sporters die ermee ophouden. Waar ze ooit spelend en met plezier over het veld dartelden kan het op termijn juist leiden tot mensen die minder sporten en bewegen, en kinderen kunnen er zelfs mentale problemen aan overhouden. SportUtrecht, UZSC, Turn4U en YAAP slaan de handen ineen om hier iets aan te doen en werken een traject uit binnen de pijler ‘Een positief sportklimaat’ van het Utrechts sportakkoord.

Traject
Samen gaan de deelnemers leren wat er allemaal nodig is om een sportklimaat te creëren waarin plezier centraal staat en ieder kind op een eigen niveau aan talentontwikkeling werkt. Daarin is de eerste stap om een perspectief te schetsen van het sportklimaat waar van wordt gedroomd bij de verenigingen, gedragen door sporters, ouders, coaches en bestuur. Door middel van een quick scan krijgen de sporters zelf een belangrijke stem in dit perspectief en worden de effecten gemeten die de te nemen acties zullen hebben op hun welzijn.

De volgende stap is om te bepalen welke acties er genomen zullen worden. Welke kennis deelt YAAP en welke verbeterpunten ziet de vereniging zelf om tot een positiever sportklimaat te komen? Wordt er bijvoorbeeld aandacht besteed aan het klimaat dat coaches tijdens trainingen creëren, of ligt de focus meer op het creëren van een verenigingsgevoel en ouderbetrokkenheid? Het ondersteunen en bijscholen van het coachkader en ouders vormt een belangrijke schakel in het actieplan, in de vorm van workshops, intervisie en individuele coachtrajecten in samenwerking met YAAP.

Het belangrijkste doel van het project ‘Plezier in Presteren’ is dat de kennis uit dit leerproces ook ten goede komt aan de rest van Utrecht en mogelijk aan heel Nederland. In de vorm van een handboek en een opleiding voor coaches met een stappenplan en de kennis die is opgedaan, worden de geleerde lessen ook beschikbaar gesteld voor elke andere geïnteresseerde sportvereniging die het plezier in de sport een warm hart toedraagt. Zo wordt ervoor gezorgd dat over 10 jaar een sportklimaat ‘met plezier centraal’ de norm is.

Meer weten? 
Ga naar de website van YAAP www.yaap.eu 

Lees ook

Deel dit bericht

Utrecht, de sportieve talentstad van Nederland!