Sportakkoord Utrecht

Iedereen in Utrecht kan sporten en bewegen!

Wat is het?

Sportakkoord Utrecht

Het Sportakkoord Utrecht is een beleidsdocument van lokale sportorganisaties, maatschappelijke instellingen en de gemeente Utrecht. De ruim 100 ondertekenaars zetten zich gezamenlijk in dat iedereen in Utrecht kan sporten en bewegen. Het Sportakkoord Utrecht richt zich op drie thema’s:
vitale sportaanbieders, een positieve sportcultuur en inclusief sporten en bewegen. Deze drie thema’s vormen belangrijke pijlers van een sportklimaat in Utrecht waarin iedereen die dat wil kan sporten en bewegen. Met het Sportakkoord Utrecht wordt een impuls gegeven aan tien speerpunten. De toegevoegde waarde van het Sportakkoord voor Utrecht is de verbinding, kennisdeling en samenwerking met de verschillende betrokken partijen in dit akkoord.

Hoe doe ik mee?

Onderteken ook of vraag een Challenge aan!

De Utrechtse sportaanbieders en maatschappelijke organisaties zijn een belangrijke partner in het realiseren van de ambities van het Sportakkoord Utrecht, zodat iedere Utrechter die dat wil, kan sporten en bewegen. 

Bekijk op deze pagina welke partijen het Sportakkoord Utrecht al ondertekend hebben.

Heb jij een goed plan voor een activiteit die bijdraagt aan een van de de speerpunten vanuit het Sportakkoord Utrecht? 

Maak dan gebruik van de mogelijkheid om subsidie aan te vragen in de vorm van een challenge.  

Utrecht, de sportieve talentstad van Nederland!