Deadline Support Samenwerking nadert

Let op: de deadline voor het indienen support samenwerking is 15 juni 2024

Waar is de subsidie voor? 

  • Voor activiteiten die bijdragen aan 1 of meer van de thema’s en speerpunten van het Utrechts Sportakkoord II.
  • Maximaal 60% van de kosten.
  • Minstens 2 samenwerkende partijen (sportaanbieder, maatschappelijke organisatie of andere partij).
  • Je kunt maar 1 keer per 2 kalenderjaren subsidie aanvragen tijdens de periode van het sportakkoord.
  • Aanvragen: er zijn 3 subsidierondes per jaar. De sluitingsdatum van de subsidierondes zijn 15 februari, 15 juni en 15 oktober.
  • Meesturen: activiteitenplan, begroting en advies van de trekker van de betreffende ambitie.

Aanvragen kan via de website van de gemeente Utrecht, we kijken uit naar je plan!

 


.
 

 

Aanvragen met eHerkenning

Vanaf 6 januari 2021 kunnen organisaties alleen nog subsidie aanvragen met eHerkenning. eHerkenning is een soort DigiD voor ondernemers en organisaties. Nog geen eHerkenning? Vraag dat dan zo snel mogelijk aan. Deze eHerkenning moet betrouwbaarheidsniveau 2 of hoger hebben.

Lees hoe u eHerkenning aanvraagt

Dagen
Uren

Lees ook

Deel dit bericht

Utrecht, de sportieve talentstad van Nederland!