Deadline Support Samenwerking nadert

Let op: de deadline voor het indienen support samenwerking is 15 juni 2024.  Waar is de subsidie voor?  Voor activiteiten die bijdragen aan 1 of meer van de thema’s en speerpunten van het Utrechts Sportakkoord II. Maximaal 60% van de kosten. Minstens 2 samenwerkende partijen (sportaanbieder, maatschappelijke organisatie of andere partij). Je kunt maar 1 […]

Ook U.S.W.V. De Domrenner sluit zich aan bij Utrechts Sportakkoord

De Utrechtse Studenten Wielervereniging De Domrenner heeft zich ook aangesloten bij het Utrechts Sportakkoord. De vereniging bruist van energie en biedt een gevarieerd scala aan fietsgerelateerde activiteiten, ongeacht het ervaringsniveau. Bij De Domrenner staat de gemeenschap centraal en het streven is dat iedereen zich thuisvoelt, of er nu gefietst wordt voor het plezier of de […]

Nieuw Sportakkoord zet in op sociaal veilig sporten

De Utrechtse sportwereld presenteerde het Utrechtse Sportakkoord II tijdens de 030 Sport Meet-up op 20 september. Met de titel “Samen Sterker” versterken sportaanbieders de huidige samenwerking tussen partners in de Utrechtse sportwereld. De thema’s ‘maatschappelijke meerwaarde van sport’, ‘sociaal veilige sport’ en ‘vaardig in bewegen’ krijgen extra aandacht in het nieuwe Sportakkoord.   “Met het nieuwe […]

Herijking Utrechts Sportakkoord

Sinds de ondertekening op 5 juli 2019 is er door een groot aantal partijen gewerkt aan de ambitie van het Utrechts Sportakkoord “Iedereen in Utrecht kan sporten en bewegen op zijn haar niveau”.   Met de ondertekening van Hoofdlijnen Sportakkoord II “Sport versterkt” op 14 december 2022 door de vier strategische partners: Ministerie van VWS, […]

Eelco Veldhuijzen voelt zich een spin in het web

Voordat het applaus klaterend opklinkt voor een (top)sporter heeft deze een lange weg afgelegd.  Vele jaren aan intensieve trainingsarbeid, reistijd en een strakke planning gaan hieraan vooraf. En natuurlijk is de steun van gezin, school, vereniging en vrienden onontbeerlijk voor een talentvolle sporter. Marina van Huissteden-Kaspers sprak voor SportUtrecht en DUIC dit keer met Eelco […]

Inviplay lanceert app om sportaccommodaties beter te benutten

Na het winnen van de Nationale Sportinnovatorprijs 2022 was het vrijdagavond 27 januari opnieuw feest bij Inviplay. Inviplay lanceerde een gloednieuwe app waardoor het ineens heel makkelijk is om een zelf een sportgroepje te vormen, activiteiten te organiseren en een sportlocatie te huren. Oplossing voor de moderne sporter Steeds meer mensen willen sporten op hun […]

The Colosseum Gym: beter dan de straat

Bij The Colosseum Gym in de Utrechtse wijk Overvecht traint iedereen door elkaar. Advocaten, toezichthouders en sinds een jaar ook jongeren die weer op het rechte pad willen komen. “Een jongen kwam binnen met een enkelband en ging weg met een baan.” Meer dan sport De politie heeft een goed beeld van de jongeren die […]

Sportakkoord Festival: 29 september

In 2018 is het Nationaal Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ getekend en nu, na drie jaar, zijn in bijna alle gemeenten diverse groepen aan de slag gegaan met de activiteiten uit hun eigen lokale sportakkoord! Ieder op zijn eigen manier en passend bij hun lokale situatie. Dit betekent dat in al die gemeenten via de mede-ondertekenaars […]

Sport als middel om gedrag te veranderen

Onlangs is er een uniek programma van start gegaan waarin een groep jongeren gedurende twee jaar de uitdaging aan gaat om zich op te laten leiden tot een ROC erkend sportleraar. ‘De doelstelling is om de doelgroep voor te bereiden op een ROC erkende sportdiploma’, geeft Danny de Vries aan. Samen met zijn neef Daan […]

Utrechts sportakkoord als olievlek

Trekkers zien nieuwe netwerken en verbindingen ontstaan Twee jaar geleden ondertekenden zo’n honderd sportverenigingen, organisaties en andere partijen het Utrechts sportakkoord. De ambitie: iedereen moet kunnen sporten en bewegen op eigen niveau in een veilig, inclusief en sportief klimaat. Het lokkertje: de subsidie voor goede initiatieven. Vervolgens werden vier ’trekkers’ aangesteld voor evenveel thema’s. Hoe […]

Utrecht, de sportieve talentstad van Nederland!