Nieuwe leergang voor talentcoaches van start

Impuls Sportakkoord zet ambitieuze ideeën om in concrete plannen.

”Hoe creëer je de beste voorwaarden om je talenten zich maximaal te laten ontwikkelen?” Met deze vraag voor trainer-coaches zijn Peter Meurs en Hans Galesloot, actief betrokken bij Utrecht Talent Center, vorig jaar aan de slag gegaan. In het Utrecht Talent Center werken zestien topsportverenigingen samen aan thema’s die raken aan talentontwikkeling. ‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’, luidt het motto. Ze werken onderling en met externe partijen samen om het talentontwikkelingsklimaat in Utrecht te verbeteren. Zo is er een verbinding met onderwijs en SportUtrecht en vindt er uitwisseling plaats tussen faciliteiten, trainers en sporters in het teken van breed motorisch ontwikkelen en kennisdeling.

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’

Toen het Utrechts Sportakkoord in 2020 werd uitgebreid met het speerpunt ‘topsport en talentontwikkeling’ zag het Utrecht Talent Center meteen kansen. Al langere tijd werd er gesproken om een community te vormen van talentcoaches die mét en ván elkaar leren. Een plek waar coaches ontdekken wie ze zijn, waar ze voor staan en hoe ze kunnen bijdragen aan een positief leerklimaat waarin talentvolle sporters hun potentieel weten te bereiken vanuit plezier, motivatie en uiteraard hard werken. Mede dankzij een impuls van het Utrechts Sportakkoord heeft het Utrecht Talent Center deze ambitieuze ideeën kunnen uitwerken tot concrete plannen.

Oprichters

“Hans Galesloot van worstelvereniging De Halter en Peter Meurs van basketbalvereniging UBALL Academy wilden op dit thema de handen uit de mouwen steken. Galesloot kreeg ideeën vanuit zijn kennis en ervaring binnen het onderwijs en Meurs vanuit zijn passie en ervaring voor coachen. Ze hebben de koppen bij elkaar gestoken en samenwerkingspartners gezocht. ‘We zijn hier ontzettend trots op’, geven beiden aan, ‘want Utrecht Talent Center is hiermee de eerste sportorganisatie in Nederland die een leergang aanbiedt speciaal voor trainer-coaches die met talentvolle sporters (willen) werken’. De oprichters hebben een rol in het project die dicht bij ze ligt. Zo heeft Meurs 30 jaar coachervaring opgedaan waarbij mindfulness een belangrijke rol in zijn coachstijl heeft ingenomen. ‘Een coach die mindful is en zijn sporters mindful kan laten sporten is tot veel in staat.’ Galesloot zet zich in het dagelijks leven in voor vitaliteit voor de stad bij ROC Midden Nederland en is docent bij het Sportcollege. Zijn rol in het project is die van verbinder. Het Sportcollege zag dan ook snel meerwaarde voor Utrecht in dit project en stelt een lesruimte bij het kersverse Vitaliteitslab beschikbaar voor de lesdagen. De deelnemende coaches kunnen nu samenkomen in een inspirerende ruimte in een gebied dat (top)sport ademt. Ook Aarnoud van Nieuwenhuijze sloot zich aan. Hij is eigenaar van Motivatiemeesters en werd als onderwijskundige en met zijn passie voor sport enthousiast voor het project. ‘Om je sporters te laten leren met plezier en voldoening moet eerst de coach zelf dit proces ondergaan’, geeft Van Nieuwenhuijze aan, ‘en daar is de leergang ook voor ontworpen. De coach wordt uitgedaagd om te ontdekken wat zijn drijfveren zijn’.

‘We zijn hier ontzettend trots op’

Tevens kijkt Amarens Genee, adviseur topsport bij SportUtrecht mee: ‘Het sport-overstijgende concept is zeer interessant. Top- en talentcoaches ervaren het vaak als waardevol om vanuit een andere perspectief naar hun eigen uitdagingen te kijken.’ Ook Sebastiaan Platvoet, talentonderzoeker aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen, heeft een bescheiden rol als expert in de ontwikkeling van het project. Platvoet stelt dat je verdiepen als coach altijd goed is maar dat deze opleiding je anders leert kijken naar jezelf en je sporters. ‘Pas als je in staat bent om de mens achter de sporter te zien kun je deze echt helpen te ontwikkelen’.

Leergang

De leergang is gebaseerd op drie pijlers: 1) de coach, 2) de omgeving en 3) de prestatie. Zestien Utrechtse trainers en coaches die werken met talentvolle sporters én open staan om in zichzelf te investeren starten op 4 maart met de eerste bijeenkomst. Tot aan de zomer doen de coaches kennis en inzichten op. Vanuit hun eigen waarden, filosofie, karaktersterktes en individuele leervragen gaan de coaches ontdekken hoe ze de beste voorwaarden kunnen creëren om hun sporters zo goed mogelijk te ondersteunen in hun ontwikkeling. Vervolgens brengen ze deze inzichten in hun eigen sportsetting in de praktijk samen met een ‘buddy-coach’ uit een andere sport. Aan het einde van het sportseizoen reflecteren de coaches op hun succesfactoren. Als coach ben je immers nooit uitgeleerd. Dat vindt Vera Geling ook, deelnemend turncoach. ‘Bij Turn4U zijn we ook bezig met wie je bent als coach en wat je doet. Binnen sport nemen je persoonlijke waarden een steeds belangrijker rol in. Ik heb ervaren dat niet de techniek aanleren, maar het team begrijpen als eerst komt. Hier ontwikkel ik me graag in en daarom heb ik me direct ingeschreven’. Ook Matteo Viani, zwemtrainer, staat te trappelen om te beginnen: ‘De cursussen die ik tot nu toe heb gevolgd zijn allen gebaseerd op het sporttechnische aspect. Ik kom uit Italië en merk dat in Nederland het karakter van de coach veel centraler staat en dit wil ik graag in mijn coachvisie gaan meenemen.’

Meer weten?

Zie website Utrecht Talent Center

Heb jij ook een plan of idee?

Mocht jij nu ook een plan hebben voor een project of activiteit dat bijdraagt aan de ambities van het Utrechts Sportakkoord en dat je samen met een (of meer) partner(s) tot uitvoer wil brengen?

Neem dan contact op met een van de trekkers om de mogelijkheden te bespreken.

Let op: Om in aanmerking te komen voor subsidie dient er samenwerking te zijn met minimaal 1 andere partij, sprake zijn van cofinanciering, duur activiteit is minimaal 2 jaar en aanvraag dient binnen te zijn voor een van 3 deadlinerondes, te weten 15 januari, 15 mei of 15 september. Check alle criteria op deze website.

Vanaf 6 januari 2021 kunnen organisaties alleen nog subsidie aanvragen met eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 2 of hoger. eHerkenning is een soort DigiD voor ondernemers en organisaties. Lees hoe u eHerkenning aanvraagt

Op de foto Aarnoud van Nieuwenhuijze, Peter Meurs en Hans Galesloot van het Utrecht Talent Center

Lees ook

Deel dit bericht

Utrecht, de sportieve talentstad van Nederland!