Zes challenges alliantie toegekend

De gemeente Utrecht heeft in december 2020 zes aanvragen challenge alliantie toegekend bij de derde subsidieronde van 2020. Stuk voor stuk mooie plannen die klaar staan om voor de komende twee jaar een bijdrage te leveren aan een positief sportklimaat, inzetten op topsport- of talentontwikkeling of wel van belang zijn voor vitale aanbieders en/of inclusief sport en bewegen. Lees hieronder welke plannen dit zijn.

YAAP stelt plezier centraal in (top)sport

Het jonge team van YAAP-sportpsychologen droomt ervan plezier centraal te stellen. Deze droom wordt mogelijk al een klein beetje werkelijkheid dankzij de financiële bijdrage door de toekenning van de challenge alliantie. Vanaf begin 2021 worden de eerste stappen gezet voor het realiseren van een nog positiever sportklimaat zowel binnen de zwem- en waterpoloclub UZSC als Turn4U. Met enerzijds een uitdagende leeromgeving voor sporttalenten maar vooral ook het creëren van een plek waar iedereen – coaches, ouders, bestuursleden en sporttalenten – met passie en plezier bezig is met het verwezenlijken van duurzame sportcarrière. Bekijk hieronder hun filmpje toen ze het bericht ontvangen van de gemeente Utrecht.
#positiefsportklimaat

Leergang Talentcoach – Utrecht Talent Center

Ook het plan van het Utrecht Talent Center in samenwerking met Motivatiemeesters en SportUtrecht voor de Leergang Talentcoach kan rekenen op financiële ondersteuning vanuit de challenge alliantie. Doel van deze leergang is leren hoe sporters vanuit een veilig en positief leerklimaat zo goed mogelijk te begeleiden om het maximale uit zichzelf te halen.
Peter Meurs, Hans Galesloot en Aarnoud van Nieuwenhuijze ontwikkelden een speciaal opleidingstraject voor Utrechtse trainers en coaches die met sportieve talenten werken. In verschillende theoriesessies in de periode februari tot aan juni 2021 krijgen de deelnemende coaches meer inzicht in zichzelf, waar ze voor staan en wat hen drijft om te coachen. Aan de hand van hun eigen waarden en hun individuele leervragen ontdekken ze hoe ze de beste voorwaarden creëren om hun sporters zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. Na de zomervakantie start het praktijkdeel waar – onder begeleiding van experts – het geleerde tot uitvoering wordt gebracht tijdens de training. Lees hier meer informatie over deze leergang die in maart van start gaat.
#topsport&talentontwikkeling

Boxercise trainingen

FysioHolland en Fighting4Power gaan Boxercise trainingen verzorgen voor iedereen ouder dan 16 jaar voor wie de stap naar regulier sportaanbod nog te groot is. Dat kunnen mensen met een chronische aandoening, revalidanten of niet-sportende wijkbewoners zijn. Boxercise richt zich op het cardiovasculaire- en coördinatieve aspect van de bokssport en het vergroten van de vitaliteit en weerbaarheid. De samenwerking combineert de boks achtergrond van de Fighting4Power-trainers met de medische achtergrond van de fysiotherapeuten van FysioHolland. Bij deze alliantie zijn organisaties aangesloten die in contact staan met de doelgroep voor het Boxercise programma, te weten GEZ Zuilen, Krachtstation en SportUtrecht. De Boxercise trainingen gaan naar verwachting in februari 2021 van start.
#inclusiefsportenenbewegen

Triatlon voor studenten

Sportcentrum Olympos, Het Zinkstuk en LABC Triatlon hebben de handen ineengeslagen voor sportief aanbod voor studenten. Studenten krijgen professionele begeleiding om ze enthousiast te maken voor de triatlonsport. Nog zelfs voor de tweede lockdown lag er al een groepje studenten in het water van Zwembad Krommerijn voor een eerste zwemtraining. Op termijn wordt het aanbod uitgebreid met speciale loop- en fietstraining voor de geïnteresseerde studenten. Dankzij de ondersteuning via de challenge alliantie kon deze start gemaakt worden. De verwachting is dat er na anderhalf jaar voldoende leden zijn om het aanbod uit contributie te kunnen financieren.
#vitalesportaanbieders

Sportmix voor kids

In Kanaleneiland staat Fighting4Power in de startblokken met het aanbod van sportmix voor kinderen uit het speciaal onderwijs in de leeftijd van 10-16 jaar. Samen met PM-dance wordt de sportmix wekelijks aangeboden vanuit het FDC-centre. Tijdens deze sportieve lessen maken de kinderen kennis met kickboksen, dans en bootcamp. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met Buurtteam Kanaleneiland, FysioHolland, Gezondheidscentrum Marco Polo en SportUtrecht.

Fighting4Power en PM-dance willen er als maatschappelijke sportaanbieders voor iedereen zijn

Om de Sportmix bekend te maken worden op de Rafaëlschool, Stip-VSO en SO Lux eerst clinics georganiseerd, waarbij de kinderen zes weken van de Sportmix kunnen proeven in het FDC-centre voordat ze besluiten om wel of niet door te gaan met de Sportmix. Afhankelijk van de groei van het kind kan het doorstromen naar de reguliere lessen van Fighting4Power en PM-dance.
#inclusiefsportenenbewegen

Jong geleerd – ouder betrokken

Ook de plannen van Speeltuin Noordse Park hebben de steun van het Utrechts Sportakkoord voor de realisatie van hun plannen om jonge kinderen en hun ouders te stimuleren om te bewegen en sporten en te informeren over gezonde voeding. Hiervoor gaat de Speeltuin de samenwerking aan met Brede Scholen Ondiep en Zuilen-Oost, Link Works en SportUtrecht.
#inclusiefsportenenbewegen

Heb jij ook een plan of idee?

Mocht jij nu ook een plan hebben voor een project of activiteit dat bijdraagt aan de ambities van het Utrechts Sportakkoord en dat je samen met een (of meer) partner(s) tot uitvoer wil brengen?

Neem dan contact op met een van de trekkers om de mogelijkheden te bespreken.

Let op: Om in aanmerking te komen voor subsidie dient er samenwerking te zijn met minimaal 1 andere partij, sprake zijn van cofinanciering, duur activiteit is minimaal 2 jaar en aanvraag dient binnen te zijn voor een van 3 deadlinerondes, te weten 15 januari, 15 mei of 15 september. Check alle criteria op deze website.

Vanaf 6 januari 2021 kunnen organisaties alleen nog subsidie aanvragen met eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 2 of hoger. eHerkenning is een soort DigiD voor ondernemers en organisaties. Lees hoe u eHerkenning aanvraagt

Lees ook

Deel dit bericht

Utrecht, de sportieve talentstad van Nederland!