Provincie maakt werk van meer Utrechtse sport- en beweegmogelijkheden

De provincie Utrecht gaat de sport- en beweegmogelijkheden in de regio verder aanvullen, aanjagen en ondersteunen. De provinciale Staten van Utrecht hebben ingestemd met de plannen. Het doel is om een uitnodigende buitenruimte te creëren die aanzet tot bewegen en gelijktijdig bijdraagt aan duurzaamheidsdoestellingen. In de sportplannen staat ook de ambitie om de deelname te verhogen onder groepen die nu gemiddeld minder vaak sporten en bewegen, zoals mensen met een beperking of met een lager inkomen. De provincie kiest bewust voor samenwerking met partners in de regio om de gestelde ambities te bereiken.

Utrecht is een sportieve provincie en veel Utrechters bewegen al regelmatig. Desalniettemin ziet de provincie kans om nog meer inwoners te enthousiasmeren om te sporten en bewegen. Met de sportplannen geeft het college invulling aan afspraken uit het provinciale coalitieakkoord. Voldoende beweging draagt bij aan een gezond en gelukkig leven. Sport heeft grote maatschappelijke waarde die zich uitstrekt over verschillende beleidsvelden van de provincie. De drie ijkpunten voor de plannen zijn sport in de openbare ruimte, duurzame sport en inclusieve sport. 

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot is enthousiast over de goedkeuring door Provinciale Staten: “Sport is maatschappelijk goud dat je moet verzilveren. Bij een gezonde leefomgeving hoort aandacht voor sport en bewegen. We gaan samen met gemeenten, de sportsector en andere partijen sportmogelijkheden in onze provincie verbeteren. Ook zetten we in op het sluiten van een provinciaal sportakkoord om gezamenlijk in de provincie sport en bewegen verder te versterken.”

Sport is maatschappelijk goud dat je moet verzilveren

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot

Duurzamere sportlocaties

In het sportbeleid is ruimte voor ontwikkelingen die zorgen dat clubaccommodaties van verenigingen minder energie verbruiken of zelfs duurzame energie opwekken. Het stimuleren van ledverlichting op de sportvelden en de plaatsing van zonnepanelen op kantinegebouwen is onderdeel van de ambities. Tevens is het doel dat sportparken hittebestendig worden en klimaatadaptiever zijn. Het gaat dan onder meer om het mogelijk aanleggen van een groen dak of het opvangen van hemelwater.

Sport voor iedereen

Het provinciebestuur heeft in de plannen ook aandacht voor de toegankelijkheid van sport. Het doel is om sport- en bewegen beter bereikbaar te maken. Een lichamelijke of geestelijke beperking, geaardheid en beperkte financiële middelen, blijken drempels voor deelname aan sport. Op verzoek van Provinciale Staten komt er ook specifiek aandacht voor inperking van racisme en discriminatie in de sport. Met meer bewustwording bij sportverenigingen en gemeenten kunnen we bijdragen aan een positieve sportcultuur waar iedereen veilig kan sporten. De ambitie is om dit verder te verbeteren in samenwerking met gemeenten en verenigingen en onderdeel te maken van het sportakkoord.

We gaan samen met gemeenten, de sportsector en andere partijen sportmogelijkheden in onze provincie verbeteren

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot

Sportakkoord

Het opstellen van een overkoepelend provinciaal sportakkoord, neemt een belangrijke plaats in bij de uitvoering van al deze sportplannen. Veel Utrechtse organisaties hebben vergelijkbare ambities voor sport. Samenwerking en bundeling van krachten helpt om ambities te realiseren. Volgens de provincie is het vastleggen ervan in een akkoord met verschillende Utrechtse partners dan ook van grote meerwaarde in de nabije toekomst.

Bron: www.provincieutrecht.nl

Lees ook

Lees ook

Deel dit bericht

Utrecht, de sportieve talentstad van Nederland!