Utrecht, dé sportieve talentstad van Nederland!

Utrechts Sportakkoord zet met uitbreiding nieuwe thema ook in op versterken van topsport en talentontwikkeling in de stad

Utrechtse sportaanbieders, het bedrijfsleven, maatschappelijke partners uit de stad en gemeente Utrecht intensiveren de samenwerking rond topsport en talentontwikkeling. Afspraken over dit thema is aangevuld in het Utrechts Sportakkoord dat vorig jaar door ruim 100 (sport)partners is ondertekend. De nieuwe afspraken hebben betrekking op het verbinden van partijen met een rol in talentontwikkeling, het versterken van de sporttechnische bagage van coaches en het vergroten van kennis, ontwikkeling en innovatiekracht bij topsportverenigingen en regionale talentcentra. 

Maarten van Ooijen, wethouder Sport: “De samenwerking tussen sportclubs in het Utrecht Talent Center en de samenwerking tussen topsport en het bedrijfsleven kan intensiever. Hier willen we de komende jaren aan gaan werken. Ook is er aandacht voor de sportcoaches, zij spelen immers een cruciale rol bij de ontwikkeling van talentvolle sporters. Het is belangrijk dat sportcoaches de juiste kennis hebben en deze kennis ook delen. Topsportverenigingen worden geholpen bij een adequaat selectiebeleid. Dit allemaal zodat jonge, sportieve talenten in Utrecht zo goed mogelijk tot hun recht komen.”

Thema Topsport en Talentontwikkeling
Op 5 juli 2019 werd het Utrechts Sportakkoord feestelijk ondertekend door de gemeente Utrecht, sportaanbieders, bedrijfsleven en maatschappelijke partners uit de stad. In dit sportakkoord zijn de drie nauw met elkaar verweven thema’s van het Nationale Sportakkoord meegenomen, namelijk (1) vitale sportaanbieders, (2) een positieve sportcultuur en (3) inclusief sporten en bewegen. In navolging op het landelijke deelakkoord “Topsport die Inspireert” heeft de gemeente Utrecht het thema topsport en talentontwikkeling aan deze huidige set van sportieve samenwerkingsafspraken toegevoegd.

Het is de ambitie van Utrecht om zich te presenteren en te profileren als sportieve talentstad. Topsport en talentontwikkeling vormen een essentieel onderdeel van het sportieve ecosysteem. Het biedt perspectief, draagt bij aan het gemeenschappelijk beleven en vieren van successen én heeft een sterke voorbeeldwerking, met name voor de jeugd. Het Utrechts Sportakkoord is daarom uitgebreid met speerpunten die betrekking hebben op (1) het verbinden van partijen met een rol in talentontwikkeling, (2) het versterken van de sporttechnische bagage van coaches en (3) het vergroten van kennis, ontwikkeling en innovatiekracht bij topsportverenigingen en regionale talentcentra.

Samenwerken aan challenges
Partijen in de stad worden uitgedaagd om ideeën en activiteiten op te zetten die bijdragen aan het versterken van topsport en talentontwikkeling in Utrecht. Ook wel challenges genoemd. Voor de challenge sportaanbieders kan een financiële aanvraag worden gedaan van maximaal €750 per jaar. Denk hierbij aan activiteiten zoals scholing, het implementeren van nieuwe trainingsmethodieken of het inzetten van een sportervolgsysteem. Samenwerkende partijen met grootsere plannen kunnen zich aanmelden voor een challenge alliantie.

Digitale kick-off
Bekijk hieronder het filmpje ter introductie van dit nieuwe thema met duidelijke boodschap: “Utrecht, dé sportieve talentstad van Nederland.”

Utrecht, dé sportieve talentstad van Nederland!

Ga naar deze pagina voor meer informatie over het nieuwe thema topsport en talentontwikkeling.

Meer weten of heb je nu al ideeën?
Neem dan contact op met Amarens Genee – zij is de trekker van het thema topsport en talentontwikkeling.

Lees ook

Deel dit bericht

Utrecht, de sportieve talentstad van Nederland!