Sportakkoord: de challenges

Aan de slag met het Utrechts Sportakkoord!

Op 5 juli 2019 is het Sportakkoord Utrecht ondertekend tijdens een feestelijke bijeenkomst op het Jaarbeursplein. En het aantal ondertekenaars groeit nog steeds; inmiddels hebben namelijk meer dan honderd sportaanbieders, maatschappelijke organisaties en bedrijven uit Utrecht het sportakkoord hun handtekening onder het akkoord gezet. Daarmee geven zij aan de ambities in het sportakkoord te onderschrijven en een bijdrage te willen leveren aan één of meerdere speerpunten.

Drie thema’s
Het Utrechts Sportakkoord richt zich op drie thema’s vanuit het nationale Sportakkoord: vitale sportaanbieders, een positieve sportcultuur en inclusief sporten en bewegen. Deze drie thema’s vormen belangrijke pijlers van een sportklimaat in Utrecht waarin iedereen die dat wil kan sporten en bewegen. Per thema is een trekker aangesteld die als eerste aanspreekpunt fungeert voor de uitvoering van het sportakkoord. Daarnaast hebben deze trekkers een belangrijke rol in het verbinden van partijen die een bijdrage kunnen en willen leveren aan de deelthema’s en hen in positie te brengen om (gezamenlijk) challenges op te zetten. Ook bewaken zij de voortgang van het deelthema, de speerpunten en de challenges.

Challenges: een oproep om mee te doen met het Utrechts Sportakkoord
Door middel van challenges worden sportaanbieders en andere partijen in de stad opgeroepen om mee te doen aan het sportakkoord. (dit geldt niet alleen voor ondertekenaars, iedereen is welkom!). Meedoen kan op verschillende manieren. Zo is het mogelijk een voor een goed plan subsidie aan te vragen bij de gemeente Utrecht. Dit kan via de subsidiepagina waar je ook de beleidsregel met de voorwaarden waaraan de aanvraag moet voldoen vindt.

Er zijn verschillende challenges waar je aan mee kan doen:

1. Challenge voor sportaanbieders

 • Voor sportaanbieders die op de club aan de slag willen met een activiteit die bijdraagt aan een van de deelthema’s van het Utrechts Sportakkoord
 • Je kunt een activiteit uit het overzicht kiezen of zelf een activiteit bedenken waarvoor je een tegemoetkoming van €750 euro ontvangt.
 • Het streven is dat er zoveel mogelijk activiteiten opgepakt gaan worden en dat het Utrechts Sportakkoord bij zoveel mogelijk sportclubs gaat leven. Je kunt gedurende het hele jaar starten met jouw activiteit en een aanvraag indienen.

2.  Challenge alliantie sportakkoord

 • Als je een goed idee hebt voor een project of activiteit die aansluit bij een van de deelthema’s uit het Sportakkoord Utrecht, dan kun je subsidie aanvragen voor de uitvoering van dit plan.
 • Bij deze aanvraag zijn de volgende elementen van belang:
  • Het sportakkoord gaat uit van verbinding en samenwerking, daarom is het belangrijk dat je voor deze challenge samenwerkt met minimaal 1 andere partij (sportclub, ander soort club, maatschappelijke organisatie, bedrijf).
  • Om te zorgen dat de activiteiten kunnen worden voortgezet zonder subsidie is een cofinanciering nodig. Die cofinanciering kan een financiële bijdrage van een ander (niet gemeentelijk!) fonds zijn, maar ook inzet van professionals van de organisaties waarmee je samenwerkt, of vrijwilligersinzet van de sportclub.
  • De trekker van het deelthema kan je op weg helpen met de samenwerking. De aanvraag en het activiteitenplan maken de aanvragers zelf. Er is ook een advies van de trekker nodig bij de aanvraag.
 • In 2019 is de deadline voor het indienen van een aanvraag 15 november.
  In 2020 gelden 3 deadlines: 15 januari, 15 mei en 15 september.
 • Per deadline is het beschikbare budget € 55.000. Het streven is dat er jaarlijks 8 à 10 challenges worden opgezet/gestart. De looptijd van een challenge is max 24 maanden.


3. Challenge buurtsportcoach sportakkoord

Een van de speerpunten van het sportakkoord is het verbinden van sport, zorg en welzijn. Met de challenge buurtsportcoach sportakkoord kunnen organisaties een bijdrage voor de loonkosten van een buurtsportcoach die zich inzet om sport en zorg en/of welzijn te verbinden. Met deze challenge kan maximaal 40% van de loonkosten van de buurtsportcoach gesubsidieerd worden, de rest komt uit cofinanciering van de aanvrager, andere organisaties of aanvullende fondsen.


4. Challenge aangepast sporten

Bied je aangepast sporten en bewegen aan in Utrecht, voor mensen met een beperking of chronische aandoening? Dan maak je vaak extra kosten om de activiteiten uit te voeren. Denk bijvoorbeeld de benodigde extra vrijwilligers, scholing of begeleiding van het sportaanbod door een professional. Met de challenge aangepast sporten kun je een subsidieaanvraag doen voor een bijdrage aan de meerkosten die je maakt. Bekijk welke kosten in aanmerking komen. Voor vragen kun je ook terecht bij de consulenten aangepast sporten van SportUtrecht.

Dien vóór 15 november 2019 een aanvraag in bij de gemeente Utrecht voor de meerkosten die je in 2020 verwacht te maken.

Vragen of meer info?
Neem dan contact op via info@sportakkoordutrecht.nl of (030) 284 07 70.

Lees ook

Deel dit bericht

Utrecht, de sportieve talentstad van Nederland!