Trekkers sportakkoord aangesteld

Het Utrechts Sportakkoord richt zich op drie thema’s vanuit het Nationale Sportakkoord: vitale sportaanbieders, een positieve sportcultuur en inclusief sporten en bewegen. Deze drie thema’s vormen belangrijke pijlers van een sportklimaat in Utrecht waarin iedereen die dat wil kan sporten en bewegen. Per thema is een trekker aangesteld die als eerste aanspreekpunt fungeren voor de uitvoering van het sportakkoord. Daarnaast hebben deze trekkers een belangrijke rol in het verbinden van partijen die een bijdrage kunnen en willen leveren aan de deelthema’s en hen in positie te brengen om (gezamenlijk) challenges op te zetten. Ook bewaken zij de voortgang van het deelthema, de speerpunten en de challenges . We stellen ze aan je voor:


Vitale sportaanbieders – Karin Pannekoek

Al 35 jaar ben ik vrijwilliger in de sport, onder anders als voorzitter van MHC Fletiomare en bestuurslid van de KNHB. Mijn eerste baan binnen de sport was bij FC Utrecht, als verantwoordelijke voor de maatschappelijke stichting. Sinds vijf jaar werk ik als zelfstandige in de sport met als doel verenigingen te versterken, door verbreden maatschappelijke rol, verbeteren vrijwilligersmanagement en bestuurlijke organisatie.

Sportaanbieders leveren een fantastische bijdrage aan de gezondheid en het geluk van veel mensen. Graag zet ik mijn ervaring in om binnen de thema vitale sportaanbieders uit het Utrechts Sportakkoord de sportaanbieders te versterken, zodat nog meer inwoners de weg naar sport en bewegen weten te vinden.

Binnen de speerpunten vergroten van het aantal van vrijwilligers in de sport, versterken en verbreden van sportondersteuning en het realiseren van een passend sportaanbod sta ik klaar om iedereen te helpen bij het formuleren van challenges. Neem dus contact op zodat we samen kunnen kijken hoe uw ideeën en plannen gerealiseerd kunnen worden.

Karin Pannekoek
karin.pannekoek@sportakkoordutrecht.nl | (06) 30 74 12 97


Positieve sportcultuur – Inge Voorhout

De afgelopen 10 jaar heb ik mij ingezet om meer jongeren vanuit de jeugdzorg in beweging te krijgen. Hierbij ben ik bezig geweest zoveel mogelijk natuurlijke verbindingen te leggen, zo normaal mogelijk in de omgeving van jongeren en naast de problemen die ze ervaren vooral hun kwaliteiten uit te lichten. Plezier was hierin een sleutelwoord.

Na 25 jaar gewerkt te hebben in de jeugdzorg ben ik nu zelfstandig ondernemer. Als manager bij de Utrechtse Uitdaging – een bedrijvennetwerk op het gebied van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen – en eigenaar van On The Move heb ik een breed netwerk in Utrecht in de sport, zorg en het bedrijfsleven. Met On the Move maken wij de verbinding tussen sport en pedagogiek en benutten we de kennis en kunde vanuit beide werelden.

Sinds 1 augustus 2019 ben ik de trekker van het thema positieve sportcultuur vanuit het sport akkoord Utrecht. Ben jij ook een echte verbinder met hart voor sport en jeugd? Kijk dan naar de kansen om een challenge in te dienen. Voor de challenges die gaan over het promoten over een positieve sportcultuur of het versterken van een positieve sportcultuur of het vergroten van de jeugdparticipatie kun je mijn hulp inroepen.

Inge Voorhout
inge.voorhout@sportakkoordutrecht.nl | (06) 51 64 44 70


Inclusief sporten en bewegen – Nelly Voogt 

Van jongs af aan ben ik een fanatiek wielrenster. Eerst als wedstrijdrenster en later heb ik Vrouwenwielrennen.nl opgericht om laagdrempelige trainingen en wedstrijden te organiseren. Daarnaast ben ik voorzitter geweest bij de Utrechtse wielervereniging Het Stadion. Sinds zo’n 20 jaar ben ik ook werkzaam in de sport. Ik heb zowel bij de KNWU (Wielerunie) als bij de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) gewerkt.

Ik ben actief in de sport om zoveel mogelijk mensen in beweging en aan het sporten te krijgen. Plezier en jezelf verbeteren gaan daarbij hand-in-hand. Als trekker van het thema inclusief sporten en bewegen ga ik ervoor dat elke Utrechter kan ervaren hoeveel plezier en voldoening (samen) sporten en bewegen kan geven.

Ik sta in de startblokken om  – samen met sportaanbieders en iedereen die actief is in de wijk, zorg, onderwijs en welzijn – aan de slag te gaan met een challenge die bewoners van de stad nog meer in beweging brengt!

Nelly Voogt
nelly.voogt@sportakkoordutrecht.nl | (06) 41 56 24 08

Lees ook

Deel dit bericht

Utrecht, de sportieve talentstad van Nederland!