SV Kampong verwacht veel van handtekening onder Utrechts Sportakkoord

Paul Kok, voorzitter van tennisvereniging SV Kampong plaatste op 5 juli 2019 zijn handtekening onder het Sportakkoord Utrecht. “We willen gaan kijken hoe we de diversiteit kunnen bevorderen. Als je kijkt naar de Utrechtse jeugd, zie je dat de helft van allochtone afkomst is. Op de tennisverenigingen zie je dat niet terug. Dat vind ik zorgelijk. Maar dat kun je niet zomaar veranderen. Wij kunnen dat wel bedenken, maar dat kunnen we niet alleen. Er moet samengewerkt worden met gemeentelijke instanties en bijvoorbeeld ook de welzijnssector. Voor ons sluit dat aan bij het speerpunt Versterken van de samenwerking rondom het kind.”

 

“Het sportakkoord zet aan tot initiatief”, zegt Kok. “We kunnen niet achterover zitten en wachten totdat de gemeente een keer met ideeën komt.” Het idee van het Sportakkoord is dat je als vereniging zelf met projectvoorstellen komt. Het Sportakkoord is er dan vervolgens om verbindingen te leggen met andere instanties. Kok: “Dus als wij bedenken dat we elk jaar iets willen doen met de buurthuizen hier in de vorm van clinics, dan kunnen we die mensen wel allemaal gaan bellen, maar dan is het handiger om het via de gemeente te spelen die daar al buurtwerkers heeft zitten. Dan kunnen zij dat verder met ons vormgeven, in plaats van het allemaal zelf gaan uitzoeken.”

"Onze handtekening onder het Sportakkoord gaat ons brengen dat we meer verbinding met de stad hebben dan nu"

Verbinding tussen Sport, Zorg en Welzijn

Eén van de actiepunten die Kampong heeft omarmd en waar de tennisclub mee aan de slag gaat, is het versterken van de verbinding tussen de sectoren Sport, Zorg en Welzijn. “We willen bijvoorbeeld dat de huisartsen bij ons in de buurt op de hoogte zijn van ons bestaan. We zouden huisartsen en andere zorgverleners willen benaderen om mensen te verwijzen naar ons met foldertjes. Dat is te doen, maar daar moeten wij dus projectvoorstellen voor maken. Vervolgens gaan we naar SportUtrecht en kijken we wie we daar het beste bij kunnen betrekken vanuit de kant van de gemeente. Als we zelf de huisartsen kunnen benaderen, doen we dat natuurlijk. Maar als er vanuit SportUtrecht al ervaringen zijn met dit soort initiatieven dan gaan we dat benutten.”

Foldertjes bij de huisartsen moeten zorgen dat de vereniging zichtbaarder wordt in de stad. Kok: “Onze handtekening onder het Sportakkoord gaat ons brengen dat we meer verbinding met de stad hebben dan nu. Natuurlijk komen er wel mensen uit de stad bij ons tennissen, maar we willen daar toch actiever iets aan doen. We willen niet alleen maar Utrechts zijn omdat we in de stad liggen, we willen meer zichtbaar worden.”

 

Jeugdparticipatie verhogen

De club heeft ook het punt ‘verhoog jeugdparticipatie bij sport’ in het sportakkoord omarmd. “Op dat gebied hebben wij een eigen beleid geformuleerd. Veel jeugd zit vooral op tennisles, maar we willen ze meer bij de vereniging betrekken dan alleen het volgen van tennislessen.” Kok doelt niet alleen op het spelen van meer wedstrijden, zoals dagtoernooitjes, maar ook op het geven van verantwoordelijkheid aan de jeugd. “We willen een jeugdparlement oprichten, een jeugdcommissie zonder ouders en met kinderen. Zij kunnen zelf ideeën aanreiken over wat er moet gebeuren op de club. Daarnaast willen we ook oudere kinderen betrekken bij de organisatie van activiteiten en evenementen. Participatie van jeugd staat dus bij ons nadrukkelijk op de agenda. Als het plan eenmaal staat vraagt dat natuurlijk ook om actie.”

Kok denkt dat ondertekening van een lokaal sportakkoord meer sportverenigingen vooruit kan helpen. “Het zet je aan om meer te ondernemen. Niet alleen doen wat je altijd al wel deed, maar ook buiten de gebaande paden. Dat is goed voor een vereniging, maar ook voor de stad of het dorp.”

Bron: sportenstrategie.nl

Foto: Desiree Meulemans

Lees ook

Deel dit bericht

Utrecht, de sportieve talentstad van Nederland!