Sociale kracht van sport gebruiken voor integratie

Vanaf medio april gaan de Utrechtse sportverenigingen AV Phoenix, Kampong Voetbal, Kampong Tennis en USV Hercules samen met JongGras Sportbuddies en het Refugee Team met elkaar aan de slag met de integratie van statushouders binnen sportverenigingen. Dit plan krijgt financiële ondersteuning vanuit het Utrechts Sportakkoord via de challenge alliantie.

Het plan beoogt twee vraagstukken te combineren: aan de ene kant het jarenlange oplopende tekort aan vrijwilligers binnen sportverenigingen en aan de andere kant statushouders die in Nederland op sociaal vlak moeite hebben om te integreren. Ogenschijnlijk hebben de twee onderwerpen niet met elkaar van doen. Deze uitdagingen zijn echter goed te combineren en dragen bij aan elkaars oplossing volgens coördinator Jasper Wilshaus: ‘De Nederlandse sportinfrastructuur is uniek. Daarin is in grote mate een rol weggelegd voor de sociale kracht van sport. Een mogelijkheid die wij graag willen benutten door statushouders de kans te bieden om te integreren bij de sportvereniging door niet alleen te sporten, maar ook een rol te spelen als vrijwilliger.’

Ontmoeting
Statushouders -of vergunninghouders- zijn voormalige asielzoekers die een (tijdelijke) verblijfsvergunning hebben gekregen. Zij mogen vanaf dat moment werken en wonen in Nederland. Hun integratie verloopt echter niet altijd succesvol: uit onderzoeken blijkt dat de groep relatief gezien oververtegenwoordigd is in werkloosheidscijfers, relatief weinig sociale contacten heeft en vaker dan gemiddeld last heeft van mentale – en fysieke gezondheidsproblemen. De alliantie zet in op verschillende succesfactoren: enerzijds krijgen statushouders de mogelijkheid om via sport uit hun sociale isolement te komen, waarbij zij nieuwe mensen ontmoeten en de mogelijkheid krijgen om de taal te oefenen. Anderzijds zorgt de fysieke beweging voor een betere gezondheid en heeft de sportvereniging profijt van de extra vrijwilligers. Voor de sportverenigingen is het bovendien een mooie kans om hun maatschappelijke waarde nog beter te laten zien. Eens te meer laten sportverenigingen zien, in een door corona overspoeld sportjaar, dat zij fungeren als bouwsteen van de samenleving.  

Sportverenigingen zijn onmisbaar en bovendien een belangrijke factor in de dagelijkse activiteit van veel mensen.

Impact
Wilshaus: ‘Sportverenigingen zijn onmisbaar en bovendien een belangrijke factor in de dagelijkse activiteit van veel mensen. Dat daarbij ook de kans ontstaat om met de peer-to-peer buddytrajecten en de coaches van het Refugee Team samen te zorgen voor nog meer impact stemt mij meer dan tevreden’. De belangrijke samenwerking in de alliantie is dat de Refugee Team coaches en de JongGras Sportbuddies gezamenlijk zullen zorgen voor de begeleiding van statushouders en sportverenigingen. JongGras Sportbuddies is een project van Academie van de Stad waarin studenten worden gekoppeld aan jonge statushouders (16-26 jaar) die zij zullen begeleiden naar een Utrechtse sportvereniging. Het doel van het buddytraject is integratie, waarbij gelijkwaardigheid en zelfredzaamheid voorop staan. De kennis en ervaring van het Refugee Team komt hierbij goed van pas.

Oproep
Met de start van de alliantie in zicht merken de initiatiefnemers dat ook andere sportverenigingen, (sport)organisaties en betrokkenen graag meer horen over de plannen. ‘Het is prachtig om te zien dat we met de lancering en de eerste aandacht voor onze alliantie gelijk al nieuwe partijen kunnen betrekken. Verschillende clubs uit andere steden, maar ook maatschappelijke organisaties informeerden al naar de opzet en eventuele mogelijkheden tot samenwerking.’ Wilshaus vervolgt: ‘Uiteraard staan wij open voor extra deelnemers, nieuwe partijen en geïnteresseerden die mee willen doen met ons plan. Bij ons staat de koffie altijd klaar om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. We hopen daarbij dat deze alliantie aanleiding geeft tot (nog) meer samenwerking op het gebied van de integratie van statushouders.’

Meer weten? 
Stuur mail naar jasperwilshaus@gmail.com

Op de foto Jasper Wilshaus (links) en Matthias Verkerk zijn onder meer coach van het Refugee Team.

Lees ook

Deel dit bericht

Utrecht, de sportieve talentstad van Nederland!