Sportakkoord

Wat is het Sportakkoord Utrecht?

Sportakkoord Utrecht

In 2019 is het Nationale Sportakkoord vertaald naar de Utrechtse samenleving. Utrecht heeft al ruime ervaring op de thema’s die genoemd zijn in het Nationale Sportakkoord

Het huidige sportbeleid sluit direct aan op de thema’s uit dit akkoord. Met het Sportakkoord Utrecht geven we daarom de komende jaren, binnen het lopende beleid, impulsen aan tien speerpunten verdeeld over drie thema’s :

  1. Vitale sportaanbieders,
  2. Positieve sportcultuur
  3. Inclusief sporten en bewegen.

De toegevoegde waarde van het Sportakkoord voor Utrecht is de verbinding, kennisdeling en samenwerking met de verschillende betrokken partijen in dit akkoord. Samenwerking met andere partners wordt gestimuleerd door het uitzetten van concrete challenges waar subsidies mee te verkrijgen zijn. Door verschillende expertises samen te brengen gaan we ervan uit dat we tot vernieuwende ideeën en oplossingen komen.  

De thema's

Met het Sportakkoord Utrecht wordt tot eind 2021 een impuls gegeven aan
10 speerpunten die zijn geïnitieerd vanuit één thema, maar veelal bijdragen aan meerdere thema’s.

Sport- en beweegaanbieders vormen het fundament van de georganiseerde sport in Utrecht. Het is daarom van belang dat zij vitaal zijn. Een vitale sport- of beweegaanbieder heeft de basis op orde.

Een positieve (pedagogische) sportcultuur is een verenigingsklimaat waarbij kinderen met plezier en in een veilige omgeving kunnen sporten. Ouders en verzorgers zijn positieve supporters en trainers/coaches hebben aandacht voor de ontwikkeling van het kind.

Sport en bewegen draagt bij aan een goede lichamelijke en mentale gezondheid en heeft teven een positief effect op sociaal vlak. In Utrecht streven we naar een inclusief sportklimaat waar iedereen welkom is en kan meedoen.

Speerpunten

Verbinding, kennisdeling en samenwerking

De trekkers van het Sportakkoord Utrecht

Zij staan voor je klaar om mee te denken!

Neem contact met mij op als je aan de slag wil gaan met het vergroten van het aantal van vrijwilligers in de sport, het versterken en verbreden van sportondersteuning en het realiseren van een passend sportaanbod.

Ben jij ook een echte verbinder met hart voor sport en jeugd? Dan praat ik graag met je verder over de mogelijkheden voor het  samen promoten en/of versterken van een positieve sportcultuur en/of het vergroten van de jeugdparticipatie.

Ik sta klaar om  – samen met sportaanbieders en iedereen die actief is in de wijk, zorg, onderwijs en welzijn – aan de slag te gaan met een challenge die bewoners van de stad nog meer in beweging brengt!

Organisatie

Neem contact op voor meer informatie

Het Utrechts Sportakkoord is een set sportieve samenwerkingsafspraken. 
De gemeente Utrecht is opdrachtgever en SportUtrecht is actief betrokken bij de organisatie en uitvoering.  

Contactadres Utrechts Sportakkoord
Herculesplein 209
3584 AA UTRECHT
info@sportakkoordutrecht.nl
telefoon (030) 284 07 70

Utrecht, de sportieve talentstad van Nederland!