3X3 UNITES zet jongeren in als rolmodel

Na succesvolle programma’s in onder andere Amsterdam, Zwolle, Amersfoort en Heerenveen brengt voormalig 3X3 International Jesper Jobse zijn stichting 3X3 Unites naar Utrecht. Samen met de UBALL Acedemy en een aantal andere Utrechtse partijen zal de stichting in diverse wijken jongeren gaan opleiden tot Leaders – rolmodellen in de wijk. Een programma waarin het populaire 3X3 basketball centraal staat, maar dat jongeren voor leert hoe ze hun eigen talenten kunnen herkennen en ontwikkelen.

3X3 Unites en UBALL Academy hebben al enige tijd de ambitie om 3X3 basketball als middel te gebruiken om talenten uit de wijken in Utrecht te werven, te helpen ontwikkelen en een rolmodel te laten zijn in hun Utrecht. Vanaf nu start het programma 3X3 Unites meets Utrecht en wordt sport als middel ingezet om lokaal te verbinden en jongeren in hun kracht te zetten.

Utrecht startte in augustus 2020 ook de campagne ‘Ruimte voor Talent’ waarin ze aan de hand van verhalen van verschillende Utrechtse topsporters laten zien dat ze in Utrecht de ruimte krijgen hun talent verder te ontwikkelen. 3X3 Unites benadert talent vanuit een breder perspectief namelijk dat alle jongeren een bepaald talent bezitten en deze kunnen inzetten voor de maatschappij waarin zij leven. 3X3 Unites introduceert dan ook dit ontwikkelprogramma met ondersteuning van tenminste de lokale partners de gemeente UtrechtSport UtrechtStichting JouStichting On the MoveUBALL Academy en de Utrechtse basketballverenigingen, Cangeroes en SVO met als start de 3X3 Leader Course.

3X3 Leader
De potentiële Leaders, jongeren in de leeftijd van 16-24 jaar volgen een achtweekse opleiding, waarin ze via 3X3 Basketball zogenaamde Life Skills wordt geleerd. Deze skills, denk aan initiatief leren nemen, doelen stellen of bijvoorbeeld communicatie, zijn van belang om de zelfredzaamheid te vergroten en dragen bij aan de mate waarin jongeren zelf in staat worden gesteld om regie te pakken over hun eigen leven. Ze worden in staat gesteld om zelf activiteiten voor hun wijk te ontwikkelen, andere jongeren te begeleiden en een lokale community te bouwen. De opleiding wordt afgesloten met een kleinschalig event (uiteraard met inachtneming van de dan geldende maatregelen). 

Niet alleen worden jongeren opgeleid, ook de velden in Utrecht krijgen een upgrade. Het programma gaat twee jaar draaien en zal tenminste bestaan uit de volgende onderdelen: 

  • 3X3 Leader Course; jongeren in voornamelijk de leeftijd 16-24 jaar worden opgeleid tot 3X3 Leader. Tijdens de cursus leren de deelnemers Life Skills door middel van 3X3, leren eigenaarschap te nemen over hun eigen ontwikkeling en doelen te stellen. Zij worden dé rolmodellen voor de wijk en worden passend vergoed voor hun inzet.
  • 3X3 activiteiten; elke week worden er kosteloos 3X3 activiteiten voor jongens en meiden onder de 18 jaar in beide wijken georganiseerd.
  • 3X3 events; binnen de mogelijkheden worden er door de 3X3 Leaders evenementen georganiseerd die bijdragen aan de leefbaarheid van het Utrechtse sociale domein.
  • 3X3 Legacy Courts; er wordt met de 3X3 Leaders en de lokale gemeenschap bekeken welke aanvullende wensen en behoeftes er zijn in de ontwikkeling van 3X3 Legacy Courts. Dit zijn publiek toegankelijke basketball courts waaromheen ook heel duidelijk een community is opgebouwd.

Het ecosysteem dat 3X3 Unites heeft gecreëerd in diverse gemeenten gaat een volgende ontwikkeling doormaken in Utrecht en heeft als doel eraan bij te dragen dat jonge meiden en jongens zichzelf meer vertegenwoordigd zien in de sport en daardoor de drempel om deel te nemen ook voor anderen wordt verlaagd.

Zie ook website 3X3 Unites

Lees ook

Deel dit bericht

Utrecht, de sportieve talentstad van Nederland!