Nieuwe ondertekenaar: Stichting Overfit

Stichting OverFitheeft in juni 2020 ook zijn handtekening gezet onder de thema’s en speerpunten van het Utrechts Sportakkoord. De teller van het aantal ondertekenaars staat hiermee op 138. Deze non-profit sportorganisatie heeft eerder dit jaar een aanvraag gedaan vanuit de challenge sportaanbieders.  

Stichting Overfit is een sportaanbieder die actief is in de wijk Overvecht. In deze wijk doen zij hun uiterste best om de doelgroepen te bereiken die nog weinig aan sport doen. Het gaat hierbij onder meer om gehandicapten, bejaarden en vrouwen die in isolement en armoede leven. Juist voor deze doelgroep heeft Overfit -dankzij de financiële ondersteuning van €750 vanuit het Utrecht Sportakkoord een sportief aanbod ontwikkeld met als doel om mensen te stimuleren zichzelf te ontwikkelen tot verbeterde versies van zichzelf en mensen in hun kracht zetten. Door samen te sporten wordt ook de sociale cohesie bevorderd in de wijk.

Voor Stichting Overfit is het dus een logische keuze om zich aan te sluiten bij het Utrechtse Sportakkoord en een bijdrage te leveren aan de doelstellingen uit dit actieplan. 

Meer weten over Stichting Overfit?

Zie website stichtingoverfit.nl

Lees ook

Deel dit bericht

Utrecht, de sportieve talentstad van Nederland!