Buurtsportcoaches spelen grote rol bij realisatie ambities Nationaal Sportakkoord

Uit onderzoek van het Mulier Instituut blijkt dat in nagenoeg alle deelthema’s van het Nationaal Sportakkoord buurtsportcoaches worden ingezet om de beoogde doelen te realiseren. Op dit moment leveren de buurtsportcoaches door middel van hun activiteiten en werkzaamheden de grootste bijdrage aan het deelthema ‘Inclusief sporten en bewegen’ (in 95% van de gemeenten), ‘Van jongs af aan vaardig in bewegen’ (92%) en ‘Vitale sport- en beweegaanbieders’ (87%).

Buurtsportcoaches, maar ook combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches maken onderdeel uit van de Brede Regeling Combinatiefuncties. Hij of zij stimuleert sporten, bewegen en/of deelnemen aan cultuur en verbindt verschillende sectoren. Een buurtcoach kan in dienst zijn bij de gemeente, maar kan ook elders ondergebracht worden. In de praktijk is de combinatiefunctionaris vanuit de rol van verbinder vaak nauw bij meerdere organisaties betrokken. Ook in Utrecht zijn een groot aantal buurtsportcoaches actief.

Andere belangrijke bevindingen uit de peilingen zijn:

  • Binnen het deelthema ‘Inclusief sporten en bewegen’ bestaan de werkzaamheden van de buurtsportcoach voor het grootste deel uit sportstimulering van minder actieve/kwetsbare groepen en het vergroten van de toegankelijkheid bij sportverenigingen.
  • Binnen het deelthema ‘Van jongs af aan vaardig’ richten de werkzaamheden van de buurtsportcoaches zich op het verzorgen van de lessen bewegingsonderwijs, het organiseren en aanbieden van multisport activiteiten en het stimuleren van aandacht voor de brede ontwikkeling beweegvaardigheid bij aanbieders en trainers.
  • Binnen het deelthema ‘Vitale sport- en beweegaanbieders’ worden de buurtsportcoaches het meest ingezet op verenigingsondersteuning, het verbeteren van de lokale samenwerking en het ontwikkelen van sportaanbod.
  • Binnen het deelthema ‘Positieve sportcultuur’ richten de werkzaamheden van de buurtsportcoaches zich het meest op scholing/cursus/opleiding van trainers en coaches.

Klik hier voor de factsheet ‘De inzet van de buurtsportcoach voor het Nationaal Sportakkoord’.

Lees ook

Deel dit bericht

Utrecht, de sportieve talentstad van Nederland!