Buurtsportcoaches spelen grote rol bij realisatie ambities Nationaal Sportakkoord

Uit onderzoek van het Mulier Instituut blijkt dat in nagenoeg alle deelthema’s van het Nationaal Sportakkoord buurtsportcoaches worden ingezet om de beoogde doelen te realiseren. Op dit moment leveren de buurtsportcoaches door middel van hun activiteiten en werkzaamheden de grootste bijdrage aan het deelthema ‘Inclusief sporten en bewegen’ (in 95% van de gemeenten), ‘Van jongs […]

Utrecht, de sportieve talentstad van Nederland!