Sport als middel om gedrag te veranderen

Onlangs is er een uniek programma van start gegaan waarin een groep jongeren gedurende twee jaar de uitdaging aan gaat om zich op te laten leiden tot een ROC erkend sportleraar. ‘De doelstelling is om de doelgroep voor te bereiden op een ROC erkende sportdiploma’, geeft Danny de Vries aan. Samen met zijn neef Daan Kortland is hij de drijvende kracht achter The Colosseum Gym in de Utrechtse wijk Overvecht waar recreanten en kinderen in een veilige leeromgeving sporten

Het is sinds kort dus ook de locatie waar jongeren meerdere dagen in de week aan het werk zijn om docent te worden.

De zogenaamde challenge die is gerealiseerd met een gemeentelijke subsidie met medewerking van SportUtrecht is er één die volop mogelijkheden biedt. ‘Het eerste grote succes hebben we al bereikt. Een jongen die hier nog binnenkwam met een enkelband heeft nu een baan bij sportschool Basic Fit. Daarnaast geeft hij ook nog voetbaltraining en doet hij nog steeds bij ons mee met de conditiegroep’, geeft De Vries aan. Jongeren die eerder voor problemen zorgden, krijgen nu ineens perspectief. ‘Ze kunnen een rolmodel worden’, aldus De Vries.

Het project, dat zes maanden geleden van start ging, richt zich op de persoonsgerichte aanpak voor jongeren om hun leven weer op de rit te krijgen. De uitdaging is contact te maken met jongeren die niet veel willen en de vraag is of je ze een duurzaam perspectief kan bieden.

Partners

De selectie is voortgekomen uit een samenwerking met meerdere allianties. ‘We hebben een appgroep met mensen van de gemeente, reclassering, de wijkagent, experts die met die jongeren werken en vanuit The Colosseum zitten wij er ook bovenop. Samen hebben we de groep geselecteerd’, legt De Vries uit. Momenteel zijn er zes jongeren die deelnemen aan het programma maar de groep kan en wordt ook uitgebreid.

De jongeren die uiteindelijk de challenge aangaan, volgen gedurende twee jaar het traject. De samenwerking van de verschillende allianties moet ervoor zorgen dat de juiste doelgroep wordt binnengehaald. ‘Vooraf is er een plan geschreven en is gevraagd of wij ook de zogenaamde ‘zware categorie’ erbij kunnen hebben. Dat is geen probleem. Ik heb 32 jaar bij de politie gewerkt en ook in het arrestatieteam gewerkt. Het gaat vooral om het contact leggen en de uitdaging met ze aangaan. We zien nu dat het werkt’, geeft Danny de Vries aan.

Sport wordt als middel ingezet om ander gedrag aan te leren

‘Een belangrijke selectie eis is de intrinsieke motivatie. Dat komt tijdens het intakegesprek, dat we voeren met de deelnemende jongeren, ook naar voren. Sport wordt als middel ingezet om ander gedrag aan te leren.’ Dat kan gaan over structuur bieden, het nakomen van afspraken, dagbesteding of het werken aan jezelf.

Uitdaging

Het programma is erop toegerust om een geselecteerde groep jongeren met een instap leeftijd vanaf 16 jaar voor te bereiden op de opleiding. Deze wordt door de ROC erkend waarmee het diploma Kickboksleraar of Mixed Martial Arts (MMA) leraar echt wat betekent. In het voortraject wordt de groep klaargestoomd voor het basislevel in het kickboksen of MMA. Gezien het feit dat de opleiding een traject is waar men leert lesgeven, wordt de groep ook vanaf het begin al didactische basisvaardigheden bijgebracht. Gedurende het programma wordt er meegekeken door de samenwerkende partners zoals de wijkagent, de Gemeente Utrecht, politie, de gebiedsmanager, Stichting JOU en de sociaal werkers van DOCK Utrecht.

Met name het contact met de politie is intensief aangezien er gedurende het traject geen conflicten met politie en of justitie mogen zijn. Het programma zorgt ervoor dat de groep beseft dat structuur noodzakelijk is om de doelen te bereiken. ‘Sommige jongeren zijn hier vier tot vijf keer in de week. Ze trainen mee maar doen ook klusjes in de sportschool. Van schoonmaken tot ondersteunen bij de training. Degenen die werken of op school zitten, zijn er op andere momenten.’ Als er voldoende progressie en inzet getoond wordt, komen de leerlingen in aanmerking voor extraatjes, zoals bokshandschoenen. Door bezig te zijn met gedragseducatie wordt inzicht gegeven in welke normen en waarden te hanteren in het dagelijks leven.

Rolmodel

Het programma dat de jongeren volgen, is een doorlopend traject. Er zullen gedurende het traject mensen afvallen maar er is ook de mogelijkheid om nieuwe mensen in te laten stromen. Door de betrokkenheid en ervaring van The Colosseum Gym is de overtuiging sterk aanwezig dat het traject een positieve bijdrage kan leveren, waarbij ook een goede plek op de arbeidsmarkt haalbaar moet zijn.

Bij de Colosseum Gym worden kampioenen klaargestoomd.

Wanneer je bij The Colosseum Gym in Utrecht voor de deur staat, dan zuigt de immense arena die afgebeeld staat op de muur, je naar binnen. ‘Het Colosseum, de grootste vechtarena in het oude Rome, was de plek waar de gladiatoren van het Romeinse Rijk vochten om te overleven. Bij The Colosseum Gym, hier in de wijk Overvecht, worden kampioenen klaargestoomd om als echte gladiatoren ook een soort strijd aan te kunnen gaan’, vervolgt Kortland. De eigenaren hebben beiden volop ervaring in zowel de sport als het omgaan met jongeren die soms net dat zetje in de rug nodig hebben.

Bij de Gym staat een gediplomeerd team van trainers en vrijwilligers die het niveau van eenieder omhoog brengt. ‘Met een ruimte van bijna 2.000 m2 zijn wij één van de grootste sportscholen van Europa en daarnaast hebben wij hier jongens trainen die bij de grote toernooien gevochten hebben. Ook een Rico Verhoeven traint hier met regelmaat.’

Volop inspiratie voor de jongeren om daar hun energie in te stoppen en het maximale er uit te halen. ‘Wij denken graag in mogelijkheden’, aldus Kortland.

Heb jij ook een idee?
Neem dan contact op met een van de trekkers van het Utrechts Sportakkoord. Zij staan in de startblokken om mee te denken met goede plannen en ideeën.

Lees ook

Deel dit bericht

Utrecht, de sportieve talentstad van Nederland!