Sportakkoord

Wat is het Utrechts Sportakkoord II?

Utrechts Sportakkoord II

In 2019 is in Utrecht het lokale Sportakkoord ondertekend door sportaanbieders, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeente Utrecht. Inmiddels onderschrijven meer dan 150 organisaties de vier thema’s en dertien speerpunten van het Utrechts Sportakkoord I.

De afgelopen jaren zijn er stappen gezet op de vier thema’s, maar er is ruimte voor verdere verbetering. Deze thema’s worden opnieuw behandeld in het nieuwe Sportakkoord. Er wordt geleerd van de initiatieven die zijn gestart in het kader van Sportakkoord I en indien nodig worden deze versterkt. Daarnaast wordt er ondersteuning geboden aan nieuwe initiatieven. In Utrecht wordt geprobeerd om de drie ambities van het Landelijk Sportakkoord II ‘Sport versterkt’ op een eigen manier te realiseren. Gezamenlijk wordt er ingezet op een vitaal sportlandschap in Utrecht, waar iedere Utrechter de mogelijkheid heeft om te sporten of te bewegen.

Drie ambities

Hieronder de ambities van het Utrechts Sportakkoord II die weergeven wat de partners samen willen bereiken om de sport te versterken.

Het fundament op orde brengen betekent dat de voorwaarden om te kunnen sporten en bewegen en daaraan plezier te beleven worden verbeterd. Het gaat dan over de mensen, organisaties, cultuur en materiële voorzieningen in de sport. Dit betekent investeren om sportaanbieders kwalitatief te versterken, zodat zij toegankelijk zijn en een veilig sportklimaat bieden voor iedereen.

Het doel is dat meer mensen zich aangesproken en uitgenodigd voelen om te sporten, te bewegen en sport te beleven. Dit kan worden bereikt door belemmeringen zoveel mogelijk te verminderen, mensen te stimuleren en meer succesverhalen te delen.

Sport geeft de samenleving energie, plezier, inspiratie en zingeving en draagt bij aan maatschappelijke doelen zoals het bestrijden van eenzaamheid, kansenongelijkheid en het bevorderen van gezondheid.

De thema's van Utrechts Sportakkoord I

Hieronder de thema’s uit het Utrechts Sportakkoord I. Deze thema’s komen terug
in het Utrechts Sportakkoord II.

In het Utrechts Sportakkoord I lag de focus op vier thema’s:

  • Vitale sportaanbieders
  • Inclusief sporten en bewegen
  • Posititieve sportcultuur
  • Toport en Talentontwikkeling

 

Deze thema’s worden opnieuw behandeld in het Utrechts Sportakkoord II. Er wordt geleerd van de initiatieven die zijn gestart in het kader van Sportakkoord I en indien nodig worden deze versterkt.

Speerpunten Utrechts Sportakkoord I

Verbinding, kennisdeling en samenwerking

In de periode 2019-2023 is gewerkt aan bovenstaande vier thema’s en onderstaande dertien bijbehorende speerpunten. Deze speerpunten blijven van toepassing op de drie ambities van het Utrechts Sportakkoord II en leggen daarbij ieder andere accenten om sport en bewegen verder te versterken.

Organisatie

Neem contact op voor meer informatie

Het Utrechts Sportakkoord is een set sportieve samenwerkingsafspraken. 
De gemeente Utrecht is opdrachtgever en SportUtrecht is actief betrokken bij de organisatie en uitvoering.  

Contactadres Utrechts Sportakkoord
Herculesplein 209
3584 AA UTRECHT
info@sportakkoordutrecht.nl

Utrecht, de sportieve talentstad van Nederland!