Utrechts Sportakkoord ondertekend

De teller staat inmiddels op 96 en het aantal partijen dat het Utrechts Sportakkoord steunt groeit nog altijd door. Een kleine negentig sportverenigingen en organisaties die op een of andere manier iets voor de sport willen dan wel kunnen betekenen, plaatsten vrijdag 5 juli hun handtekening onder het akkoord tegen een zonnig decor van straatbasketballers (3×3) op het Jaarbeursplein.

Roodgloeiend
Dat moment zal allicht niet onmiddellijk als kantelpunt de Utrechtse sporthistorie in gaan. Het akkoord (titel: iedereen in Utrecht kan sporten en bewegen) is nu slechts nog een document dat 3 thema’s en 10 speerpunten bevat, maar de uitwerking in de praktijk moet nog volgen. En wie is nu niet voor sport en bewegen voor iedereen, voor vitale sportaanbieders en een positieve sportcultuur? Kortom, wat wint de sport met het akkoord?

De toegevoegde waarde van het Sportakkoord voor Utrecht is de verbinding, kennisdeling en samenwerking met de verschillende betrokken partijen in dit akkoord. Gezamenlijk vergroten we de impact en zorgen we ervoor dat iedereen in Utrecht kan sport en bewegen. Daarnaast komen er ook extra financiële middelen beschikbaar. Voor het eerder gesloten Nationale Sportakkoord heeft het Rijk 30 miljoen beschikbaar gesteld. Met het breed gedragen lokale akkoord stroomt jaarlijks €200.000 uit de landelijke pot richting Utrecht. Bovendien heeft de raad tijdens de behandeling van de voorjaarsnotie een motie aangenomen om voor dit akkoord nog eens extra €200.000 beschikbaar te stellen voor een periode van twee jaar. Dit geld komt onder andere ten goede aan de challenges die de samenwerkende partijen gaan uitwerken. Zonder allerlei ingewikkelde plannen, maar juist concreet, zoals sportwethouder Maarten van Ooijen benadrukte. ‘Ik hoop dat de telefoon bij SportUtrecht roodgloeiend zal staan.’

Winst door samenwerking
De winst voor de sport moet dus vooral komen uit de samenwerking met partijen en organisaties van buiten de sport. Met het Utrechts Sportakkoord wordt nadrukkelijk de verbinding en samenwerking met die instellingen gezocht. ‘Noem een maatschappelijk thema en de sport moet er iets mee,’ zei Ronald Hennekes van SportUtrecht. En dat strekt zich uit van juridische en fiscale regelgeving tot het pedagogisch sportklimaat. De kennis die daarbij hoort kan via het Sportakkoord worden gebundeld. Willen we meer vrijwilligers, zo gaf Hennekes aan, dan ligt daar ook een rol voor de Vrijwilligerscentrale en daar zijn gelukkig al korte lijnen mee.

Bijdrage leveren
‘Als kleine club moeten we de samenwerking zoeken,’ zei Ilja Tersteeg van Utrecht Dominators op de vraag waarom hij het Utrechtse Sportakkoord heeft ondertekend. Ook om te laten zien dat de American footballclub er is en een bijdrage kan leveren aan het sportaanbod als geheel. ‘We zijn altijd kritisch geweest over de inzet van middelen in de stad. Voor voetbal is altijd veel steun, maar ook wij kunnen helpen wachtlijsten weg te werken of sportuitval onder de jeugd tegen te gaan. Zoals basketbal de straatvariant van 3 tegen 3 kent, hebben wij flagfootball. Ook laagdrempelig en kan op elk schoolpleintje worden gespeeld. Mexico telt twee miljoen beoefenaars. We zitten op een ruwe diamant, maar moeten deze alleen nog slijpen.’

Ook voor Nieske Castelein van roeivereniging Viking is het belangrijk mee te doen. Om er bij te zijn en het belang van de roeiclub voor Utrecht te laten zien (‘niet iedere sporter kan met een bal omgaan’). En dat is ook belangrijk omdat het roeien in de stad onder druk staat, gezien de ontwikkelingen op het Merwedekanaal. Maar wat het akkoord Viking nu concreet helpt? ‘Dat was,’ zegt Castelein, ‘binnen het bestuur ook de vraag. Ik ben ook benieuwd naar de volgende stappen, maar dit is zeker een goede eerste stap.’

Volgende stap
Bij Hercules zijn ze al wel bij die volgende stap aanbeland. De club heeft de samenwerking gezocht met SportUtrecht en de Stichting Sportpedagoog voor een project over positief gedrag op en rond het veld, waarbij spelers, begeleiders en ook ouders zijn betrokken. Het thema “Positieve sportcultuur” past bij onze vereniging. We zetten ons in om het sportplezier bij de jeugd te vergroten. Omgaan met spelertjes die zich binnen een team buitengesloten voelen of het omgaan met kinderen met gedragsproblemen. Daar leer je bij de opleiding tot trainer/coach bij de KNVB weinig over, en die kwaliteitsstap willen we gaan zetten.

Ook Johanneke Ausems van Stichting Sportpedagoog heeft het Utrechtse Sportakkoord ondertekend. Met het project is Hercules overigens niet de enige in de stad. Beemer: ‘Dat is wel zo bij de afschaffing van de selecties in de onderbouw van de vereniging. Vaak hoor je dat dat gevaarlijk is voor de prestaties. Nou, volgens mij presteren we aardig bij Hercules. We willen hierin voorop lopen. Laten zien dat het kan.’

Breed gesteund Sportakkoord
Met het breed gesteunde Sportakkoord is Utrecht weliswaar niet de eerste gemeente in het land, maar wel de eerste van de vijf grote steden. Hoewel aanvankelijk het sluiten van zo’n breed akkoord voorwaarde was om aanspraak te maken op het projectgeld van de twee ton jaarlijks, is voor de vijf grote steden een uitzondering maakt. Zij krijgen sowieso voor een periode van 2,5 jaar deze bijdrage aangezien deze steden al heel ver zijn met hun sportbeleid en sportinfrastructuur,’ aldus Ary Hordijk, die in Utrecht de rol van sportformateur bekleedde. ‘Maar los daarvan zei wethouder Van Ooijen: ik ga toch door, ik wil dat akkoord. Ik vind dat heel sterk omdat je hiermee de meerwaarde van de samenwerking kunt realiseren.’

Utrechts Sportakkoord: het vervolg
Nog altijd kunnen alle geïnteresseerde partijen – verenigingen, anders georganiseerde sportclubs, bedrijfsleven of maatschappelijke organisaties – zich aansluiten bij dit akkoord door het invullen van dit formulier.

Benieuwd naar de ondertekenaars van het akkoord? Klik op onderstaande button.

Teskt: Pim van Esschoten
Foto: Desiree Meulemans

Lees ook

Deel dit bericht

Utrecht, de sportieve talentstad van Nederland!