Subsidiemogelijkheden Utrechts Sportakkoord

Kan jouw club wel wat financiële ondersteuning gebruiken voor bijvoorbeeld het werven of waarderen van vrijwilligers, opzetten en promoten van (nieuw en/of laagdrempelig) sportaanbod, vergroten ouderbetrokkenheid, opstellen van toekomstplan of scholing sporttechnisch kader? Doe dan een aanvraag voor subsidie vanuit het Utrechts Sportakkoord!

Het Utrechts Sportakkoord richt zich op vier thema’s vanuit het nationale Sportakkoord: vitale sportaanbieders, een positieve sportcultuur en inclusief sporten en bewegen en topsport en talentontwikkeling. Deze thema’s vormen belangrijke pijlers van een sportklimaat in Utrecht waarin iedereen die dat wil kan sporten en bewegen in 

Challenges: een oproep om mee te doen met het Utrechts Sportakkoord
Door middel van challenges kunnen sportaanbieders en andere partijen in de stad een beroep doen op financiële ondersteuning vanuit het Utrechts Sportakkoord. Activiteiten die bijdragen aan een van de vier thema’s komen in aanmerking. De aanvraag verloopt via de subsidiepagina waar je ook de beleidsregel met de voorwaarden waaraan de aanvraag moet voldoen vindt. Voor kleinschalige activiteiten is een bedrag beschikbaar van €750 per jaar en voor grotere plannen – waarbij ook samen wordt gewerkt met andere partijen – is meer geld aan te vragen.

Hieronder een nadere toelichting over de verschillende subsidiemogelijkheden die voor het Utrechts Sportakkoord de titel challenge hebben gekregen.

1. Challenge sportaanbieders

 • Voor sportaanbieders die op de club aan de slag willen met een activiteit die bijdraagt aan een van de deelthema’s van het Utrechts Sportakkoord
 • Je kunt een activiteit uit het overzicht kiezen of zelf een activiteit bedenken waarvoor je een tegemoetkoming van €750 euro ontvangt
 • Deze aanvraag kan het hele jaar worden ingediend

2.  Challenge alliantie sportakkoord

 • Voor aanvragen van een grootser project of activiteit die aansluit bij een van de deelthema’s uit het Sportakkoord Utrecht, waarvoor meer geld nodig is dan €750
 • Bij deze aanvraag zijn de volgende elementen van belang:
  • Het sportakkoord gaat uit van verbinding en samenwerking, daarom is het belangrijk dat je voor deze challenge samenwerkt met minimaal 1 andere partij (sportclub, ander soort club, maatschappelijke organisatie, bedrijf).
  • Om te zorgen dat de activiteiten kunnen worden voortgezet zonder subsidie is een cofinanciering nodig. Die cofinanciering kan een financiële bijdrage van een ander (niet gemeentelijk!) fonds zijn, maar ook inzet van professionals van de organisaties waarmee je samenwerkt, of vrijwilligersinzet van de sportclub.
  • Neem voorafgaand contact op met de trekker van het deelthema die je ook op weg kan helpen. De aanvraag en het activiteitenplan maken de aanvragers zelf. Er is ook een advies van de trekker nodig bij de aanvraag.
 • Deadlines voor het indienen van een aanvraag zijn drie keer per jaar op 15 januari, 15 mei en 15 september.

 

3. Challenge buurtsportcoach sportakkoord

Een van de speerpunten van het sportakkoord is het verbinden van sport, zorg en welzijn. Met de challenge buurtsportcoach sportakkoord kunnen organisaties een bijdrage voor de loonkosten van een buurtsportcoach die zich inzet om sport en zorg en/of welzijn te verbinden. Met deze challenge kan maximaal 40% van de loonkosten van de buurtsportcoach gesubsidieerd worden, de rest komt uit cofinanciering van de aanvrager, andere organisaties of aanvullende fondsen.


4. Challenge aangepast sporten

Bied je aangepast sporten en bewegen aan in Utrecht, voor mensen met een beperking of chronische aandoening? Dan maak je vaak extra kosten om de activiteiten uit te voeren. Denk bijvoorbeeld de benodigde extra vrijwilligers, scholing of begeleiding van het sportaanbod door een professional. Met de challenge aangepast sporten kun je een subsidieaanvraag doen voor een bijdrage aan de meerkosten die je maakt. Bekijk welke kosten in aanmerking komen. Voor vragen kun je ook terecht bij de consulenten aangepast sporten van SportUtrecht.

Dien vóór 15 oktober een aanvraag in bij de gemeente Utrecht voor de meerkosten die je het jaar erop verwacht te maken.

Vragen of meer info?
Neem dan contact op via info@sportakkoordutrecht.nl

Lees ook

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Utrecht, de sportieve talentstad van Nederland!