Deadline Challenge Aangepast Sporten 15 oktober

Let op: de deadline voor het indienen van een challenge Aangepast Sporten is nabij. 

Bied je aangepast sporten en bewegen aan in Utrecht aan of een laagdrempelig initiatief voor mensen met een beperking of chronische aandoening? Dan maak je vaak extra kosten om de activiteiten uit te voeren. Denk bijvoorbeeld de benodigde extra vrijwilligers, scholing of begeleiding van het sportaanbod door een professional.

Met de challenge aangepast sporten kun je een subsidieaanvraag doen voor een bijdrage aan de meerkosten die je 2022 verwacht te maken tot een maximale bedrag van €2.500.

Bekijk hier welke kosten in aanmerking komen.

Dien vóór 15 oktober 2021 je aanvraag in bij de gemeente Utrecht.

Klik hier voor meer informatie of voor het aanvragen van de subsidie “Challenge Aangepast Sporten”

Voorwaarden
Voor deze challenge gelden verschillende eisen aan de aanvrager en de inhoud van de aanvraag. Deze zijn samen met alle criteria waaraan de aanvraag moet voldoen te bekijken in nadere regel Sportakkoord Utrecht

Dagen
Uren

Subsidie Toegankelijkheid tijdelijk naar 100%

Is jouw sportvereniging al toegankelijk voor iedereen? Zo nee, maak dan gebruik van deze tijdelijke verhoging en dien je aanvraag in vóór 1 september 2022. 

Utrechtse bedrijven en (sport)organisaties die werken aan toegankelijkheid kunnen alleen dit jaar nog 100% subsidie ontvangen met een maximum van €20.000 per aanvraag. De subsidie in 2021 en 2022 zal maximaal 50% van de kosten zijn. De subsidie kan gebruikt worden voor zowel fysieke als sociale maatregelen om de toegankelijkheid te verbeteren. Bijvoorbeeld het verwijderen van een drempel of plaatsen van een automatische deur, maar ook om het organiseren van een training voor personeel om gasten met een beperking te verwelkomen.

Klik hier voor meer informatie of voor het aanvragen van de subsidie Toegankelijkheid

Lees ook

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Utrecht, de sportieve talentstad van Nederland!